Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Fortsatt Norad-støtte til NOFs bistandsarbeid!

NOF har fått Norad-støtte til en ny treårig avtale. Prosjektsamarbeidet i Malawi og Nepal fortsetter til ut 2017. Prosjektene fokuserer på tre utvalgte IBA-områder i hvert land. Hovedmålet er å bevare fugler og deres habitater ved fornuftig bruk av naturressursene og bedring av folks levekår. Prosjektene gjennomføres i tett dialog med lokalbefolkningen.

Av Frøydis Kvaløy

Publisert 20.03.2015

Bevaring av viktige fugleområder i samarbeid med lokalbefolkningen

NOF har fått Norad-støtte til å fortsette prosjektsamarbeidet med sine to BirdLife-partnere Wildlife and Environmental Society of Malawi (WESM) og Bird Conservation Nepal (BCN). Malawi-prosjektet ble startet i 2012 og Nepal-prosjektet i 2013. Den nye treårige avtalen med Norad gjelder for perioden 2015-2018.

Begge prosjektene har som hovedmål å bevare fugler, deres habitater og artsmangfold, og å arbeide med lokalbefolkningen for en bærekraftig bruk av naturressursene. For å oppnå dette tar prosjektene utgangspunkt i å koble en fornuftig bruk av naturressursene med fattigdomsbekjempelse i og nær viktige fugleområder (IBA-områder - Important Bird Areas).

Avskoging er en av hovedtruslene mot prosjektområdene i Malawi

Malawi har 22 områder som er identifisert som IBAer. Prosjektet fokuserer på tre av disse. De er lokalisert i den midtre delen av landet, ikke langt fra hovedstaden Lilongwe. Det er nasjonalparken Kasungu og skogsreservatene Dzalanyama og Ntchisi.

En av hovedtruslene mot alle tre IBAene er avskoging. Et viktig tiltak i prosjektet er derfor å medvirke til at presset på skogene avtar. I forrige fase av prosjektet ble det blant annet satset på planting av trær og innførsel av energibesparende ovner. Tiltak av denne typen vil også være viktige i kommende prosjektperiode.

Prosjektet i Nepal er lokalisert i en fattig region av landet

Nepal har 27 IBAer totalt. Prosjektet fokuserer på IBAene Ghodaghodi, som er et skogsområde med flere viktige innsjøer, og de to nasjonalparkene Bardia og Rara. Alle er lokalisert langt vest i landet i noen av landets fattigste områder.

Fordi Ghodaghodi-området er lokalisert rett ved en av Nepals motorveier, er den største trusselen mot området mangelen på kontroll med menneskelige aktiviteter. I Bardia og Rara utgjør lokalbefolkningens ulovlige inntrengning i området med sanking av fôr til husdyr og andre naturressurser et press mot områdene. Styrking av lokalbefolkningens kapasitet til å forvalte naturressursene på en bærekraftig måte er et av tiltakene som støttes gjennom prosjektet.

Vi vil takke alle som har støttet NOFs bistandsarbeid frem til nå! Vi er også takknemlige for videre støtte til prosjektet. Informasjon om hvordan du kan støtte dette arbeidet finner du her.

  • Les mer om NOFs bistandssamarbeid i Nepal
  • Les mer om NOFs bistandssamarbeid i Malawi
Frøplanting
En bærekraftig bruk av naturressursene står sentralt i NOFs bistandsarbeid. I Malawi er presset på verdifulle skogsområder stort, og NOF støtter derfor bl.a. treplanting som et tiltak for å forhindre avskoging. Bildet viser lokalbefolkning som dyrker frem treplanter som skal plantes ut i tilknytning til IBA-områdene. FOTO: Wildlife and Environmental Society of Malawi
Dragedrongo
Dragedrongoen er lett gjenkjennelig på at de ytterste stjertfjærene er betydelig forlenget. Denne skoglevende fuglearten finnes både i Ghodaghodi og Bardia der NOF er involvert med prosjekter. FOTO: Bird Conservation Nepal