Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Vær med å ivareta skogen i viktige fugleområder!

NOF har i en årrekke drevet med natur- og fuglevernarbeid i utviklingsland. For tiden har vi prosjekter i Nepal og Malawi der vi blant annet jobber med å bekjempe avskoging. Støtt oss i arbeidet med å ivareta skogen i viktige fugleområder, gjennom å donére et lite bidrag!

Av Frode Falkenberg

Publisert 20.12.2018

Hastigheten på avskogingen i Malawi savner nesten sidestykke ellers i verden. Fra å være et land som nærmest var heldekket av skog, er det i dag bare 30 % skogdekke igjen. De fleste av landets 18 millioner innbyggere er fattige bønder som lever på landsbygda. Befolkningsveksten er enorm, og det er forventet at landets befolkning dobles hvert 25. år. Disse faktorene gjør at presset på skogsarealene er stor. Skog blir ryddet for å lage jordbruksland, samt til produksjon av kull og ved. Avskogingen har ført til store erosjonsproblemer og utarming av jordsmonn, som i sin tur gjør at verdien på områdene reduseres – for menneskene, jordbruket, etterveksten av skog og det biologiske mangfoldet.

En av mange kvinner som har fått en bedre hverdag på kjøkkenet i Malawi i løpet av vårt bistandsprosjekt. De nye ovnene bruker bare 1/3 av mengden ved en tradisjonell ovn trengte. Dette har også hatt en positiv helseeffekt for de som har slike ovner.

Produksjon av biogass i Bardia, Nepal. Ekskrementer fra husdyr blandes med vann, og går inn i et kammer der det produseres gass. Gassen føres videre til bruk på kjøkkenet, mens restene samles og brukes til gjødsel i jordbruket.

NOF har sammen med den lokale samarbeidsorganisasjonen Wildlife and Environmental Society of Malawi jobbet de siste seks årene for å redusere presset på skogsområdene, gjennom opplæring i å lage og bruke effektive ovner. Disse ovnene er tre-fire ganger så effektive som den tradisjonelle varianten. Hele 200 000 husstander bruker nå slike ovner, noe som har vært positivt for skogvernet, som nå i mye større grad får være i fred i områdene vi jobber i.

På samme måte som i Malawi er forbruket av produkter fra skogen i fokus i Nepal. Fattige lokalsamfunn i eller nær viktige fugleområder har vært helt avhengige av å samle ved til brensel. I samarbeid med Bird Conservation Nepal har vi startet et biogassprosjekt. Da lager husstandene sin egen gass, som de benytter til matlaging o.l. Biogassanleggene er konstruert for hver enkelt husstand, og benytter avføring fra husdyr og mennesker i gassproduksjonen. I tillegg til gass blir det også produsert gjødsel som benyttes av bøndene.

Biogass og effektive ovner har også andre fordeler sammenlignet med tradisjonelle kokefasiliteter. Et stort problem har vært inneklimaet på kjøkkenet i disse landene. Et kjøkken består gjerne av et rom eller liten hytte der matlagingen foregår. Ventilasjon og lufting er stort sett fraværende. Inntak av røyk fra kokestedene har ført til store helsemessige utfordringer for mange kvinner og barn. Når vi vet at de nye effektive ovnene øker forbrenningen med 40 - 80 %, skjønner vi at inntak av forurenset luft begrenses betydelig.

Kasjmirmeis (Periparus melanolophus) ble inntil nylig regnet som en underart av vår hjemlige svartmeis. Dette er en vanlig art i skogen rundt Rarasjøen i Nepal, som er et av NOF sine prosjektområder i landet. Savannedue (Streptopelia capicola) fotografert i Kasungu nasjonalpark i februar 2017. Kasungu er en av de tre viktige fugleområdene i Malawi hvor NOF har prosjektvirksomhet.

NOF trenger din støtte

Vil du støtte NOFs arbeid med å verne artsmangfold og viktige fugleområder i Malawi og Nepal? For å få støtte til bistandsprosjektene fra NORAD, må NOF samle inn 10 % egenkapital. Det vil si at for hver hundrelapp du gir til NOFs bistandsprosjekter, kan vi søke NORAD om 900 kr. til prosjektene. Donasjoner bes innbetalt på NOFs bistandskonto 4358.15.33625 eller på Vipps #141816. Donasjoner på 500 kr. eller mer i løpet av et år gir skattefradrag. Les mer på lenken nedenfor.

Støtt NOFs bistandsarbeid