Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Ntchisi - Malawis siste regnskog

Malawi er et land preget av avskoging. Den enorme befolkningsveksten i det lille fattige sentralafrikanske landet gjør at trykket på skogsområdene er stort. I snart fem år har NOF jobbet med å ta vare på viktige fugleområder i Malawi. En av dem er skogsreservatet Ntchisi.

Av Frode Falkenberg

Publisert 21.03.2017

Ntchisi-regionen i Malawi var tidligere et enormt skogdekt område i den sentrale delen av landet. Deler av disse skogsområdene var (og er) tropisk regnskog. Skogsreservatet dekker i dag et areal på ca. 75 kvadratkilometer, og ligger som en øy i et ellers tungt kultivert landskap. Den unike regnskogen og tilstøtende skogsområder har en rekke sjeldne fugle- og dyrearter. Blant annet er fuglearter som brunmaskeapalis, stjerneskvett, miombomeis, miombosolfugl og skjeggkobberslager ikke uvanlige i området.

Avskoging og ødeleggelse av fuglehabitater

Malawi er et av verdens fattigste land. Med sin plassering midt i sentral-Afrika har de en rekke utfordringer. Tørke, flom og en enorm befolkningsvekst har gjort at presset på naturressursene er omfattende. Etter dårlige avlinger i 2016 ble hele 40 % av befolkningen i landet avhengige av ekstern bistand for å få mat. Befolkningen som lever rundt skogsreservatet Ntchisi talte ved prosjektets oppstart i 2012 omtrent 130 000 mennesker, men har nå økt til 200 000. Tallet stiger stadig.

Den største utfordringen i Ntchisi (og Malawi forøvrig) er avskoging. Den årlige avskogingsraten i Malawi de siste ti åra lagt på nærmere 3 %, hvilket er helt i "toppsjiktet" globalt. Skogsarealene har tradisjonelt blitt brukt til både jakt og sanking av trevirke til bygningsarbeid eller ved. I tillegg kommer mange langveis fra for å hente ved eller lage kull, som de senere selger i byene.

Det er tillatt å hente død ved i reservatet, men hogst av friske trær er forbudt. Blir man tatt for å gjøre det, kan man se fram til både lange fengselsstraffer og drøye bøter. Til tross for dette skjer ulovlig hogst dessverre jevnlig i Ntchisi. Denne hogsten er i første rekke gjort for å lage trekull. Trekull benyttes i liten grad på landsbygda, men i mer urbane strøk er det mer vanlig. Vakter fra både departement og stammene rundt Ntchisi patruljerer daglig skogsområdet for å sørge for at ulovlig hogst ikke forekommer.

I tillegg til hogst er påsatte skogbranner et problem. Dette blir gjort for å åpne beitelandskap til kyr.

NOF sitt arbeid

NOF sin samarbeidspartner er the Wildlife and Environmental Society of Malawi (WESM). Vårt hovedfokus er å ta vare på viktige fugleområder (Importand Bird and Biodiversity Areas - IBA) i landet, der Ntchisi er et slik område. Vi jobber også i to andre IBAer, Kasungu nasjonalpark og Dzalanyama skogsreservat.

Hovedmålet i prosjektet er å bevare fugler, deres habitater og biodiversitet, samt og å arbeide med lokalbefolkningen for en bærekraftig bruk av naturressursene. Det innebærer besøk og kursing i mange lite tilgjengelig områder. Dette har resultert i en rekke aktiviteter utført av lokalbefolkningen selv. Blant annet plantes landsbyskoger for å skape tilgang til ved og materiale til bygningsvirksomhet. Trærne skjøttes, og regenerering er et viktig moment. Biomasse fra skogplantingen skal avlaste den opprinnelige skogen funksjon som vedkammer for folket.

Produksjon og innstallasjon av effektive ovner er en del av prosjektet. Det har vist seg å bidra betydelig til å redusere behovet for ved til den daglige matlagingen. Den reduserte mengden ved til fyringen har også hatt gode helsemessige gevinster, da sot og røyk ikke fanges opp i noe avtrekk i et klassisk malawisk kjøkken.

Å øke den generelle forståelsen for økosystemene befolkningen lever i er nødvendig for å få til et effektivt vern. Samtidig er det viktig å erkjenne at det ikke er enkelt for de fattige lokalsamfunnene å gjøre slike bærekraftige valg som gjerne ikke har noen umiddelbar effekt. Situasjonen er kritisk i Malawi, men vi ser at arbeidet med å verne skogene i våre tre IBAer har en effekt. Det går framover, og det ser relativt lyst ut for det som står igjen av regnskog i Malawi. Verre er det dessverre med de fleste andre skogsområder i landet.

NOFs prosjekt i Malawi

Regnskog
Deler av den opprinnelige regnskogen i Ntchisiområdet i Malawi er fotsatt intakt. Området er riktignok helt omringet av jordbruk, så skogen blir som en enorm øy i det kultiverte landskapet. FOTO: Frode Falkenberg
Hjelmperlehøne
Hjelmperlehøne (Numida meleagris) er en vanlig art i skogsområder i Malawi. Når lokale finner reir av denne arten, samler de egg og lar sine egne høner ruge ut ungene. Kyllingene preges av sine fosterforeldre, og blir en del av næringsgrunnlaget for lokalbefolkningen. De domestiserte fuglene mangler ofte den karakteristiske blå fargen på de fjærløse områdene i ansiktet, og er heller hvite der. Den avbildete hjelmperlehøna er en vill fugl. FOTO: Frode Falkenberg
Avskoget
Det er bare området rundt Nchisi som har kontinuerlig skog. Resten av toppene i området er helt avskoget, og det dyrkes mat eller er beitemark i dag. FOTO: Frode Falkenberg