Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOFs prosjekt i Zambia fortsetter

NORAD ønsker å forsterke NOFs engasjement i Zambia og øker derfor sin støtte til NOFs prosjekt om lokal deltakelse i bærekraftig bruk av utvalgte viktige biomangfoldområder i Zambia – for fugler og mennesker. Utvikling av den nasjonale BirdLife-partneren i Zambia er høyt prioritert av BirdLife International.

Av Inge Hafstad

Publisert 03.03.2008

Zambia er generelt et fattig land med en rekke utfordringer innen blant annet helse, skole og miljø. Fordi miljø og især vilt- og naturresursforvaltning er prioriterte områder i Zambia, og fordi utvikling av Zambian Ornithological Society (ZOS) også har vært høyt på BirdLife sin ønskeliste, var det naturlig for NOF å rette fokuset mot Zambia når man søkte etter afrikanske samarbeidspartnere etter at Etiopia-prosjektet kom til en avslutning.

ZOS ble etablert på midten av 1960-tallet, og er en av de aktive afrikanske partnere i BirdLife International. NOF har samarbeidet med ZOS siden september 2003 da man initierte forberedelsene til et ettårig pilotprosjekt i 2004. Pilotprosjektet ble videreført med et treårig (2005 – 2007) prosjekt støttet av Norad. Det er dette treårige prosjektet Norad nå ønsker å støtte videre i 2008.

Det er 11 globalt truete fuglearter i Zambia, noe som er mange selv til et afrikansk land å være. Norge har til sammenlikning kun to: dverggås og åkerrikse.

For gjennomføringen av det første samarbeidsprosjektet mellom ZOS og NOF ble det valgt ut 11 IBA-områder. I disse områdene ble det gjennomført et bestemt opplegg i årene 2005-2007, og alt praktisk, organisatorisk og faglig arbeid i Zambia ble utført av ZOS – som gjennom prosjektet har fått sin første ansatte. Begge parter ønsket å fortsette samarbeidet også etter 2007. NORAD sin bevilgning gjør at samarbeidet mellom ZOS og NOF videreføres også i 2008.

Deltakere seminar i Zambia
Bildet viser deltakere på et seminar avholdt i Zambias hovedstad Lusaka i september 2007, der også NOF deltok. Seminaret var for lærerne som deltar i prosjektet, og noen av dem hadde reist langt fra fjerntliggende deler av Zambia for å delta i diskusjonen om hva som fungerer bra og hva som kan bli bedre. Utvalgte skoler og lærerne der spiller en viktig rolle i arbeidet med å involvere lokalsamfunnene i en bedre forvaltning av viktige fugleområder (IBAer; «Important Bird Areas»). FOTO: Christian Steel

Kommentér nyheten