Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Wikidugnad for fuglefolk!

Wikipedia har blitt den kilden folk oppsøker når de er på jakt etter fakta. Omtalene om fugler er imidlertid skammelig forsømt i den norske utgaven av nettleksikonet. Et oppdatert Wikipedia vil øke folks tilgang til fakta om fugler - og derved også interessen og bevisstheten om fuglelivet. Det kan du og jeg bidra til!

Av Bjørn Olav Tveit

Publisert 16.02.2011

Wikipedia og andre leksika

Wikipedia er et Internett-leksikon drevet på idealistiske prinsipper og åpent for at hvem som helst kan bidra. Tradisjonelle leksika er vanligvis kommersielt drevet og basert på at innleide fagfolk skriver om sine fagområder. Det er fordeler og ulemper med begge modeller, men det som er sikkert er at de tradisjonelle leksikaene har tapt terreng. Den engelske utgaven av Wikipedia har nå 3,6 millioner artikler, mens bokmålsutgaven nærmer seg 300 000. Til sammenlikning har Store norske leksikon på nett (mye omdiskutert og nylig omdøpt til Norsk nettleksikon) 155 000 og Caplex nettleksikon 64 000 artikler. 

Er Wikipedia seriøst nok?

Et av de største ankepunktene mot Wikipedia er at hvem som helst kan redigere artikler, noe mange mener lettere medfører feil og mangler – og i blant forekommer regelrett hærverk. Slikt blir imidlertid raskt rettet opp igjen i de fleste tilfeller. Du kan nemlig automatisk få beskjed når en artikkel du interesserer deg for har blitt endret, og det er da en enkel sak å rette feilen tilbake til en tidligere versjon. En uavhengig sammenlikning mellom engelsk Wikipedia og nettutgaven av ærverdige Encyclopædia Britannica utført av Nature i 2005, viste at de to var omtrent jevnbyrdige når det kom til kvalitet på artikler om vitenskapelige emner. Wikipedia har til og med mange fordeler, som raskere oppdatering og bedre dekning av nye emner.

Fugler i Wikipedia

Men hva er det som møter skoleelever og andre som søker etter informasjon om fugler på norsk Wikipedia? Et sentralt begrep som fugletrekk, fyldig omtalt i Store norske leksikon, forekommer ikke som oppslagsord i Wikipedia i det hele tatt. Og et søk på et utvalg fuglearter gir et svært usystematisk inntrykk. Selv om enkelte arter, som hvitryggspett, har forholdsvis fyldige omtaler, er de fleste arter omtalt kort og svært forenklet. Selv blant norske hekkefugler er det mange som omtales så spartansk som dette (pr. 15. februar 2011):

•  Fjellmyrløper (Limicola falcinellus) er en vadefugl.

•  Lavskrike (vitenskapelig navn Perisoreus infaustus) er en kråkefugl.

Til sammenlikning består den svenske Wikipedia-artikkelen om lavskrike av mer enn 1600 ord.

Enkelt å redigere

Du kan umiddelbart bidra med din kunnskap på Wikipedia. Redigering foregår så enkelt som at du går inn på en artikkel og klikker på Rediger, gjør endring i teksten, og klikker Lagre etterpå. Verre er det ikke! Dette er en fin fremgangsmåte hvis du ser småfeil eller har små tilleggsopplysninger.

Hvis du har lyst til å ta for deg et tema, en art eller en slekt grundigere, bør du registrere deg som bruker, helst med fullt navn. Deretter kan du f.eks. ta utgangspunkt i innhold fra den svenske eller engelske utgaven (det er helt lovlig!), oversette dette og tilpasse til norske forhold, f.eks. ved å lete fram informasjon fra NOFs ressurser på nett. Husk å oppgi kilde til informasjonen. Du må også regne med at noen fortsetter å bearbeide «dine» artikler – det er en del av gamet!

For litt mer avanserte operasjoner, som å formatere tekst, legge inn et bilde og lage interne lenker, ligger det masse lettfattelig informasjon på Wikipedias egne Hjelpesider samt flere nyttige instruksjonsvideoer på YouTube.

Med dine og andre fuglekyndiges bidrag vil Wikipedia kunne bli en viktig kunnskapskilde og ambassadør for fuglelivet i Norge – det er bare å sette i gang!

Wikipedia

Lavskrike norsk Wikipedia
Den norske teksten for lavskrike på Wikipedia er ikke mye å skryte av! Men på bildet ser du hva du kan gjøre for selv å redigere innholdet på siden. FOTO: Wikipedia
Lavskrike svensk Wikipedia
Den svenske teksten om lavskrike på Wikipedia er fyldig og gjennomarbeidet. Et eksempel til etterfølgelse! FOTO: Wikipedia

Kommentarer til nyheten (18)