Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Anne Kolstad er ansatt i NOF

Anne Kolstad fra Verdal er siden 1. juni engasjert som førstekonsulent ved NOFs sekretariat i Trondheim. Hennes arbeidsoppgaver er å koordinere og følge opp foreningens arbeid med ulike typer naturvernsaker, og videreutvikle NOFs tilbud til barn og unge.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 11.08.2011

Siden 1. juni 2011 er Anne Kolstad (32) fra Verdal i Nord-Trøndelag ansatt i et nyopprettet ettårig engasjement ved NOFs sekretariat i Trondheim. Hun skal arbeide med å følge opp foreningens arbeid med naturvernsaker og høringssaker, og videreutvikle NOFs tilbud til barn og unge.

Det har lenge vært behov for å øke kapasiteten ved NOFs sekretariat innenfor saksbehandling knyttet til ulike typer naturvernsaker. Med ansettelsen av Anne er denne situasjonen bedret. Dette betyr imidlertid ikke at NOFs sekretariat har planer om å overta behandlingen av saker som fylkesavdelinger og lokallag har utført frem til nå. NOFs sekretariat vil selv behandle en del saker av nasjonal og internasjonal karakter, men det store flertallet av arealplansaker og andre lokale saker vil fortsatt måtte håndteres av NOFs fylkesavdelinger og lokallag. Vi har imidlertid ambisjoner om å kunne yte bedre bistand til avdelingene i dette arbeidet.

Videre arbeider hun med å videreføre arbeidet med fugleskolen i NOF som Trond Vidar Vedum, Roar Solheim og NOFs sentralstyre har gjort den senere tid. Hensikten er å øke miljøengasjementet og fuglekunnskapen hos barn og unge.

Annes faglige bakgrunn er både pedagogisk og naturfaglig. Hun er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning fra Høgskolen i Nord-Trøndelag, og har utdanning innen naturfagsdidaktikk fra NTNU. Inntil i vår arbeidet Anne som lærer i Verdal kommune.

Anne er ei engasjert dame som kan vise til tillitsverv og frivillig arbeid i flere sammenhenger. Hun har hatt flere tillitsverv i NOF i Nord-Trøndelag, og har dessuten vært engasjert i NOFs arbeid med oljeskadet sjøfugl og rekruttering av kvinnelige medlemmer de senere år. Hun er også miljøpolitisk aktiv og har bakgrunn fra Norges Naturvernforbund.

Hun kan kontaktes på tlf:73 84 16 48 eller e-post anne@birdlife.no.

Anne Kolstad
Nyansatte Anne Kolstad har arbeidsoppgaver innenfor naturvernarbeid og fugleskole i NOF. FOTO: Karel Krizak

Kommentér nyheten