Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Frode Falkenberg er ansatt i NOF

Frode Falkenberg (36) fra Bergen er fra 1. februar 2009 engasjert som faunistikk- og webkonsulent i Norsk Ornitologisk Forening. Frodes viktigste arbeidsoppgaver blir å være ansvarlig for NOFs arbeid med Artsobservasjoner, følge opp NOFs faunistiske komiteer og arbeide med NOFs nettsider.

Av Kjetil Aadne Solbakken

Publisert 09.02.2009

Fra 1. februar er Frode Falkenberg å finne i listen over ansatte i NOF. Han er engasjert i 60 % stilling som faunistikk- og webkonsulent i 2009. Bakgrunnen for dette er at NOF fra i år av skal gjøre en jobb knyttet til Rapportsystemet for fugler, som er en del av Artsobservasjoner. Siden Artsobservasjoner ble lansert 5. mai 2008 har Artsdatabanken selv stått for drift og brukerstøtte av systemet, og Frode gjorde mye av jobben med disse oppgavene for Artsdatabanken i fjor. Fra 2009 skal imidlertid de involverte foreningene overta ansvaret for brukerstøtte og noen andre tekniske oppgaver. Det skal også iverksettes rutiner for validering av funn av rødlistearter som er lagt inn i rapportsystemet. Her kommer NOFs faunistiske komiteer LRSK, NFKF og NSKF inn i bildet. NOF får derfor tilført midler for å gjøre dette arbeidet.

Frodes viktigste arbeidsoppgaver blir å være hovedansvarlig for NOFs arbeid med Artsobservasjoner, følge opp NOFs faunistiske komiteer og arbeide med NOFs internettsider. Det sistnevnte er intet nytt for Frode, som har vært teknisk ansvarlig for NOFs internettsider siden 2006. Han har også vært mannen bak NOF-Hordalands utmerkede nettsider de siste 10 år.

På dialekten skjønner man at Frode er Trønder, og han bodde i Trondheim til han var halvveis i universitetsstudiene. Disse ble avsluttet i Bergen, der han tok sitt hovedfag i biologi (ornitologi) ved Universitet i Bergen (UIB). I den siste tiden har han jobbet ved Skolelaboratoriet i realfag, som er en del av UIB. Han har fortsatt 40 % stilling her, og vil utføre jobben for NOF fra sitt gamle kontor ved UIB.

Frode er en ekte NOFer og har siden 1988 innehatt en lang rekke verv i organisasjonen i Sør-Trøndelag og Hordaland. Verd å fremheve i denne sammenheng er at han siden 1997 har vært sekretær i LRSK Hordaland. Han er en anerkjent feltornitolog, med erfaring fra de fleste typer ornitologisk arbeid.

Han kan treffes på tlf: 93 44 06 47 eller e-post: frode@birdlife.no Frode er en travel mann og ser helst at du kontakter ham på e-post. Han er dessuten en flittig bruker av Skype (telefon og chat over internett – www.skype.com), og det kan anbefales å kontakte ham på denne måten.

Frode Falkenberg
Frode Falkenberg under fjelljokartlegging på Hardangervidda. FOTO: Terje Lislevand

Kommentarer til nyheten (6)