Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Kjetil Aadne Solbakken er ny generalsekretær i NOF

Kjetil Aadne Solbakken (33) fra Trondheim er fra 1. august 2008 ansatt i et fireårig åremål som generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening. Inge Hafstad sluttet som generalsekretær 28. april, og jobber nå hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Morten Ree har i overgangsperioden vært fungerende generalsekretær.

Av Magne Myklebust

Publisert 05.08.2008

Etter at Inge Hafstad takket ja til et jobb-tilbud fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, har NOF en stund vært på leting etter Hafstads arvtaker som generalsekretær i NOF. Etterfølgeren er rekruttert fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og hans navn er Kjetil Aadne Solbakken (33). Før han startet hos Fylkesmannen i 2006, har Solbakken bl.a. jobbet i Statens naturoppsyn. Han har også i to år jobbet med prosjekter i Norsk Ornitologisk Forening.

Mange av NOFs medlemmer kjenner alt navnet til Kjetil Aa. Solbakken. Han har siden år 2000 vært vurderingsmedlem i NSKF, og har vært med i LRSK i Sør-Trøndelag siden 1997. I sistnevnte komité har Solbakken for øvrig vært sekretær i en årrekke. Siden 1991 har han hatt en rekke verv i NOF Sør-Trøndelag, bl.a. har han vært leder av fylkesavdelingen.

På sine første arbeidsdager legger ikke Kjetil skjul på at han brenner for faunistikk, og at han mener Artsobservasjoner er en nyvinning som vil være en revolusjon for det faunistiske arbeidet i NOF. Oppdatert stedfestet informasjon om fugl er avgjørende for en kunnskapsbasert arealforvaltning, og Kjetil håper at Artsobservasjoner vil bli viktig for dette arbeidet.

Akkurat arealforvaltning er noe Kjetil kjenner godt til fra sin tid som saksbehandler ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Der jobbet han mye med saker som involverte Plan- og bygningsloven og Naturvernloven.

Medlemsverving og organisasjonsutvikling er noe Kjetil ønsker økt fokus på, og han har et brennende ønske om at NOF skal få økt sitt medlemstall i årene som kommer.

Kjetil Aadne Solbakken kan nås ved NOFs sekretariat på e-post: kjetil@birdlife.no samt telefon 73 84 16 49.

Det vil komme en mer omfattende presentasjon av Kjetil Aa. Solbakken i Vår Fuglefauna 3-2008.

 

 

 

 

Kjetil Aadne Solbakken
Kjetil Aadne Solbakken (33) har inntatt sitt nye arbeidssted på sekretariatet til Norsk Ornitologisk Forening. FOTO: Magne Myklebust

Kommentarer til nyheten (1)