Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Omfattende fugledød i USA og Sverige

De siste dagene har store mengder fugler blitt funnet døde i USA og Sverige. I USA var det først og fremst rødvingetrupial som ble rammet, mens kaie var involvert i Sverige. Disse artene overnatter i store flokker, og forstyrrelser i nattemørket kan få store konsekvenser.

Av Morten Ree & Magne Myklebust

Publisert 05.01.2011

I den lille byen Beebe i Arkansas, USA, ble om lag 5000 døde fugler funnet på nyttårsaften. Det dreide seg først og fremst om arten rødvingetrupial (Red-winged Blackbird, Agelaius phoeniceus). Dette er en meget vanlig fugl i Nord-Amerika, med en hekkebestand på mellom 100 og 200 millioner par. For å beskrive hvor vanlig den er i området så uttaler Karen Rowe, ornitolog fra Arkansas Game and Fish Commission, at den mengden fugl som ble funnet døde, ikke er mer enn det som kan overnatte i ett enkelt tre!

Disse fuglene la på flukt midt på natten, og må åpenbart ha blitt skremt av noe. Ettersom dette var nyttårsaften, er det naturlig å tenke seg at det ble skutt raketter helt i nærheten av eller direkte inn i overnattingstreet, slik at store mengder fugler tok vingene fatt. Kombinasjonen av dårlig vær, nattemørket og raketter som eksploderte over dem, medførte trolig at fuglene inntok en lav flukt hvor eneste holdepunkt var belysningen fra bebyggelsen. Dette gjorde at de lett kolliderte med hverandre, ledninger, hus, biler og andre ting. Akkurat dette er også beskrevet av de som var vitner til hendelsen.

Tre dager senere ble om lag 500 fugler funnet døde langs en Highway ved Pointe Coupee Parish i Louisiana, USA. Dette dreide seg om rødvingetrupialer og stær.

I dag kommer så meldingen om at om lag 100 kaier er funnet døde i Falköping i Sverige. Hendelsen i Sverige har det fellestrekk at det også dreier seg om en flokkfugl – nemlig kaie. Denne arten kan også overnatte i store flokker. At slike flokker blir skremt ut i flukt nattestid er ikke uvanlig, de blir jevnlig predatert av rovfugler og rovdyr som for eksempel hubro og mår. I Sverige har en lastebilsjåfør meldt fra om at han kjørte inn i en fugleflokk i Falköping tirsdag kveld. Politiet melder imidlertid til Aftonbladet onsdag kveld at fuglene de har sett nærmere på ikke ser ut til å ha ytre skader. P4 melder onsdag ettermiddag om at fyrverkeri kan ha vært en medvirkende årsak til at kaiene i Sverige har omkommet. Siste ord om kaiedøden i Falköping er neppe sagt!

Fugledøden i USA og Sverige har blitt en stor affære i media verden over, og det er lansert mange teorier på hva som har skjedd. Forgiftning, radioaktivitet, haglebyger, lyn og torden er alle lansert som mulige forklaringer på fenomenet. Scenene fra USA med folk i «månedrakter» og gassmasker som samler inn døde fugler, minner om det vi så under perioden med fugleinfluensa. En fellesnevner for hendelsene ser pr. dags dato ut til å være at plutselige forstyrrelser har medført kollisjoner i stor skala.

Aktuelle lenker:

Rødvingetrupial
Rødvingetrupialen er en svært vanlig hekkefugl i USA. Det er først og fremst denne arten som er involvert i "massedøden" av fugler i Arizona og Louisiana. FOTO: Frode Jacobsen
Kaie
Det er kaie som er rammet av "massedøden" i Falköping i Sverige. Trolig har fuglene blitt påkjørt av en lastebil. FOTO: Terje Kolaas

Kommentarer til nyheten (8)