Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Småfugldød oppklart?

Årsaken til sykdomsutbruddene blant småfugl i Alstadhaug og Bodø i fjor kan være funnet. Veterinærinstituttet ønsker å følge med på utviklingen.

Av NOF Nordland

Publisert 19.01.2012

Terje D. Josefsen ved Veterinærinstituttet i Nord-Norge opplyser at det i fjor fra Alstadhaug kommune ble mottatt to grønnfinker til undersøkelse den 7. juli og to grønnsisiker og en granmeis den 13. juli. – Innsender hadde selv funnet sju døde finker og en dompap, og visste at også naboer i området hadde funnet døde fugler. Fra Bodø kommune ble det mottatt én grønnfink den 20. juli. Innsender hadde samme uke funnet tre døde grønnfinker utenom den som ble sendt inn, skriver Josefsen.

– Alle grønnfinkene og begge grønnsisikene fikk diagnostisert blodforgiftning med bakterien Escherichia coli (E. coli) som dødsårsak. Granmeisen fikk diagnostisert blodforgiftning med bakterien Staphylococcus aureus som dødsårsak.

– Bakteriekulturer av E. coli fra de to første grønnfinkene ble sendt til Nasjonalt folkehelseinstitutt for nærmere identifikasjon med hensyn på om dette var bakterier som kunne gi sykdom hos menneske. Begge bakteriekulturene ble funnet å ikke tilhøre grupper som gir tarmsykdom hos menneske.

– E. coli er en vanlig bakterie i tarmen hos dyr og fugler. E. coli forårsaker vanligvis bare sykdom når det foreligger spesielle omstendigheter som gir individet nedsatt motstandskraft. Hos grønnfink er blodforgiftning med E. coli vanlig forekommende i forbindelse med infeksjon med den encellede parasitten Trichomonas gallinae. Man kan lese mer om denne parasitten på Veterinærinstituttets hjemmeside: https://vetinst.no/sykdom-og-agens/trichomonas-infeksjon-hos-fugl

– Svelg og spiserør ble undersøkt makroskopisk med det blotte øye for forandringer som kunne tyde på Trichomonas-infeksjon, og dette ble ikke funnet. Det ble imidlertid ikke tatt ut prøver for mikroskopisk undersøkelse fra disse fuglene. I ettertid er det klart at dette burde vært gjort, fordi parasitten ikke alltid gir makroskopisk synlige forandringer.

– Den 1. september ble det fra Meløy kommune innsendt to grønnfinker til Veterinærinstituttet i Harstad v/veterinær Olav Eikenæs. Innsendelsen skjedde i forbindelse med stor dødelighet hos grønnfink på fôringsplass. Her ble det funnet betennelsesforandringer i svelg og spiserør hos den ene av de to fuglene, og mikroskopisk undersøkelse av vevssnitt påviste en sannsynlig Trichomonas-infeksjon hos denne fuglen. Begge disse fuglene hadde blodforgiftning med E. coli.

– Det anses derfor som både mulig og sannsynlig at det er en infeksjon med den encellede parasitten Trichomonas gallinae som ligger til grunn for sykdomsutbruddene både i Alstadhaug og Bodø, uten at dette ble påvist. Denne parasitten baner veien for E. coli-bakteriene som gir blodforgiftning.

– Parasitten Trichomonas gallinae ble første gang funnet i Norge i 2008, i forbindelse med et sykdomsutbrudd på grønnfink i Sør-Norge, mot svenskegrensen. Siden da har den bredt seg nordover. Påvisningen i Meløy kommune er - så vidt jeg vet - den nordligste påvisningen av denne parasitten så langt. Veterinærinstituttet er fortsatt interessert i å få innsendt døde grønnfinker for å kunne følge med på utviklingen, avslutter Terje D. Josefsen.

Send døde grønnfinker som A-post til:

Veterinærinstituttet Nord-Norge - Tromsø
Stakkevollvn. 23 B
9010 Tromsø

Har du opplysninger om syke og døde fugler eller ønsker mer info, kontakt:

Terje D. Josefsen
Veterinærinstituttet Nord-Norge - Tromsø,
Tlf: 77 61 92 30/33
E-post: terje.josefsen@vetinst.no

Grønnsisik
Frisk og rask grønnsisik FOTO: Jon Olav Larsen

Kommentér nyheten