Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

La fuglene få ro i vinterkulda

Den strengeste vinteren på lange tider herjer i store deler av landet. I skyggen av vakre snødekte skoger og fjell er det noen som har store problemer i kulda - fuglene! I denne perioden er det veldig viktig at fuglene får ro til sine daglige gjøremål for å overleve.

Av Frode Falkenberg

Publisert 12.01.2010

For at en fugl skal klare å overleve vinteren i Norge, har den helt spesifikke krav i forhold til næringssøk og hvile. Dagene er korte, og fuglene må bruke de få timene med dagslys effektivt for å finne føde. Føden som konsumeres er med på å bygge opp en energiressurs som er helt avgjørende for at fuglene skal klare seg gjennom natten. Om en fugl ikke klarer å bygge opp minstekravet til energi i løpet av en dag, så vil det tære på fuglenes kondisjon. Går dette over mange dager så kan fuglens helsemessige tilstand bli så dårlig at den kan dø av sult og kulde. Mange arter som overvintrer i Norge har nå slitt med uvanlig vanskelige næringsforhold i flere uker!

Kritisk fase for mange arter

Mye tyder på at små fugler lider mer enn store, og at insekt- og fiskespisere sliter mer enn frøetere. Arter som for eksempel gjerdesmett, rødstrupe, fuglekonge, trekryper, gråhegrer, vadefugler og vannrikse går gjennom en vanskelig periode nå. Når værtypen er som den er i store deler av landet for tiden, vil de fleste fugleartene gjøre hva de kan for å unngå å bruke unødvendig energi. Årets vinter kan bli katastrofal for flere arter.

Adferdsendring

Det kan kanskje virke som om fuglene blir tammere i kulden, men forklaringen ligger i at de unngår, eller rett og slett ikke har kapasitet til å fly. Når energireservene går tomme, vil fuglene gå over til å forbrenne muskulatur. Når dette skjer vil de ha dårligere forutsetninger for å fly skikkelig. Muskulaturen svinner raskt uten påfyll av energi, og dette kan være siste fase før de avgår med døden. Forstyrrelser gjør at fugler forbruker livsviktige energireserver som de muligens ikke klarer å erstatte.

Massedød av rugder

I dag kom det en rapport fra Stord i Hordaland, der det ble funnet hele 41 døde rugder på en 400-meters strekning. Det har også blitt rapportert om stor forekomst av døde rugder fra andre steder på Vestlandet i januar. Tallet fra Stord er helt unikt, og indikerer at rugda kanskje er den store taperen som følge av årets fimbulvinter. Fuglene som blir funnet er avmagret, sannsynligvis som følge av utilgjengelige næringsressurser og kulde.

Jakt- og ringmerkingsforbud i Storbritannia og Nederland

RSPB skriver på sin nettside at denne langvarige kuldeperioden kan bli den største enkeltstående hendelsen som tar fugleliv i det nye årtusenet. Arven fra vinterens ekstreme klima vil trolig bli synlig i visse fuglepopulasjoner i mange år framover. I Storbritannia og Nederland er det innført et umiddelbart jaktforbud på blant annet andefugler. I mange land har man også oppfordret ringmerkere til å legge sin aktivitet på is. I Skottland er det for eksempel ikke tillatt å ringmerke vannfugl i denne perioden. Fangst og ringmerking i disse ekstreme temperaturene vil på samme måte som andre forstyrrelser være en uheldig påvirkning på allerede slitne fugler. Retningslinjer for ringmerkingsaktivitet i kaldt vær og under ugunstige værforhold står omtalt i Ringmerkerens håndbok.

Om du finner døde fugler bør du undersøke om de er ringmerket. Det kan fortelle oss noe om fuglenes opphav, og hvilke populasjoner som er involvert. Ringmerkete fugler kan rapporteres via internett fra denne nettsiden.

Oppfordringer fra NOF

Norsk Ornitologisk Forening vil med dette oppfordre alle sine medlemmer og andre lesere til å unngå å forstyrre fuglene i vinterkulden. Husk at slappe forfrosne fugler trenger all ro de kan få. Det kan være spennende med nærkontakt og gode bilder, men unngå å stresse fuglen. Til eiere av katter og hunder ber vi innstendig om at hunder alltid holdes i bånd, og kattene holdes innomhus! Mange av artene er et lett bytte for disse predatorene. Husk også å fylle godt opp med mat på foringsplassen, og tilby et rikholdig utvalg slik at mange arter kan dra nytte av matingen. Ikke glem ender, måker og andre vannfugler i parker og ved vannforekomster. Våre bidrag kan hjelpe mange fugler gjennom denne kritiske perioden!

Kvinand
Andefugler sparer så mye energi som mulig når det er streng kulde. Forstyrrelser kan skille mellom liv og død for fugler i slike kuldeperioder, og det er viktig at de får ro til sine daglige bedrifter. Bildet viser en flokk kvinender i frostrøyk. FOTO: Frode Falkenberg
Vannrikse
Vannriksa er en rødlistet art som er knyttet til vannforekomster. Arten er en av mange som får store utfordringer når vann og vassdrag fryser til. Legg ut havregryn der du vet at det normalt er rikser, og sjansen deres for å overleve denne kalde vinteren blir større. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (5)