Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Hubroen skal beskyttes mot strømdøden

NOFs arbeid med å ta vare på hubroen begynner å bære frukter! Myndighetene setter nå inn tiltak for å beskytte arten mot strømdøden, noe vi i NOF synes er svært gledelig. Regjeringen vedtok nylig å bruke 30 millioner kroner på tiltak som skal redusere belastningen på hubro i tilknytning til kraftlinjer.

Av Peter Sjolte Ranke & Magne Myklebust

Publisert 13.04.2011

Hubroen står som sterkt truet på den norske rødlisten, og norske myndigheter er forpliktet til å ta vare på vår bestand av arten da Norge har ratifisert Bernkonvensjonen. Det er derfor en gledelig nyhet at Regjeringen nå har vedtatt å bruke 30 millioner kroner på tiltak for å redusere de negative faktorene for den norske hubrobestanden. De mest betydelige trusselfaktorene er listet opp i Handlingsplanen for hubro, der kraftlinjer med lave spenninger nevnes som hovedtrusselen for arten.

Regjeringen ønsker at midlene i hovedsak skal gå til formål tilknyttet elektrokusjon:

  • Isolering av ledninger og sikring av transformatorstasjoner ved at de flyttes ned på bakken.
  • Bygge plattformer som hubroen kan sitte på og andre tiltak som vil bidra til å redusere den generelle belastingen på hubro i tilknytning til kraftlinjer.
  • Noe videre kartlegging av farlige stolpekonstruksjoner.

NOF synes det er gledelig at vi når fram med vårt arbeid på hubro. Mange husker sikkert Dolmøya-saken, der traséen for riksvei 714 måtte justeres grunnet et hubro-territorium. Hubrobestanden er imidlertid fortsatt under betydelig press, og bestanden er i dag på et historisk lavmål i Norge. Det gir imidlertid håp for hubroens framtid at Regjeringen viser genuin vilje til å ta vare på arten!

Les mer (Regjeringen)

Død hubro ved kraftledning
En hubro har blitt drept av strømgjennomgang (elektrokusjon). FOTO: Bjarne Oddane

Kommentarer til nyheten (3)