Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

MD gir NOF medhold i hubrosaken på Dolmøya

Miljøverndepartementet gir NOF medhold i klagen vedrørende riksvei 714 over Dolmøya på Hitra. Det innebærer en historisk avgjørelse siden en planlagt riksveitrasé må endres for å ta hensyn til et hubro-territorium. NOF er svært glade for avgjørelsen, og tror den blir viktig for behandling av lignende saker i framtida.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 15.07.2010

Miljøverndepartementet har nå sluttbehandlet klagene fra NOF, WWF og Naturvernforbundet i saken om trasé for riksvei 714 over Dolmøya på Hitra i Sør-Trøndelag. Veien var planlagt slik at en svært viktig hekkelokalitet for den sterkt truede hubroen ville gått tapt. Miljøverndepartementet skriver i sitt brev at de ikke stadfester Hitra kommunes vedtak av reguleringsplan for RV 714 over Dolmøya, og at klagene har ført frem.

NOF er svært glade for utfallet i saken, og vil gratulere miljøvernminister Erik Solheim med avgjørelsen. Men det er også slik utfallet må være dersom vi skal greie å stanse tapet av biologisk mangfold i Norge i årene som kommer.

NOF er bekymret for hubroens bestandsutvikling, og vi ser at leveområdene forringes av hyttebygging, vegbygging og kraftlinjer. For å ta vare på leveområdene foreslo NOF tidligere i år at hubroen burde være en prioritert art i henhold til Naturmangfoldloven.

Les brevet fra Miljøverndepartementet her

Hubro
En stor seier for NOF som kan danne presedens i tilsvarende saker framover: Den planlagte riksveitraséen over Dolmøya på Hitra i Sør-Trøndelag er stoppet av Miljøverndepartementet da den ville ha gått over et hubro-territorium. FOTO: Karl-Otto Jacobsen

Kommentarer til nyheten (4)