Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Nofoa.no passerer en kvart million observasjoner

NOF OAs egenutviklede rapportsystem for fugl i Oslo og Akershus har passert en kvart million observasjoner, fordelt på rundt 40 000 turrapporter og med 6 000 fuglebilder. Søndag 4. desember var dagen for det historiske tallet. Observasjon nummer 250 000 var kvinand på Håøya, sett av Per-Willy Færjestad i Drøbak.

Av Håkan Billing

Publisert 05.12.2011

Hittil i år har det blitt lagt inn ca. 40 000 observasjoner på nofoa.no. Det er omtrent like mye som er rapportert til artsobservasjoner.no for samme region og år. Det betyr at det i 2011 har blitt rapportert til sammen rundt 80 000 observasjoner i Oslo og Akershus (selv om noen observasjoner er publisert i begge systemer). Antall observasjoner rapportert til nofoa.no har økt med 22 prosent i år sammenlignet med i fjor.

Vår eget nettsted er en viktig del av NOF OAs foreningsvirksomhet. Foruten i medlemsbladet Toppdykker'n, er det på hjemmesiden alt skjer (utenom å være ute i naturen, skulle bare mangle!). Artsrapportering er en viktig del av medlemsaktiviteten der. Det er selvsagt ingen fordel å ha to rapportsystemer som ikke snakker sammen, og det er heller ikke intensjonen. Versjon 2 av Artsobservasjoner legger opp til fletting med eksterne databaser, og det er noe vi virkelig gleder oss til skal komme.

NOF OAs rapportsystem er under stadig utvikling, og blant de større nyhetene i 2011 har vært utvidete statistikkfunksjoner, forbedret prosjektdel og selvsagt må den nye kartmodulen, som ble lansert 15. juli, nevnes. Per i dag er det 1836 ferdigdefinerte og kartfestede lokaliteter i Oslo og Akershus registrert i vårt rapportsystem. Vår lokalitetsansvarlig, prof. Svein Dale, har ansvar for definering av lokalitetene.

For deg som liker kuriositeter og tall: På nofoa.no er det registrert 342 arter, og mest rapporterte art totalt er stokkand. Mest besøkte lokalitet er Østensjøvannet, med 4 625 turrapporter. I forbindelse med turrapporter er det totalt skrevet mer enn 3 900 turreferater. Tidligere LRSK-sekretær Per Gylseth leder rapporteringsstatistikken, med rundt 30 000 observasjoner fordelt på rundt 3 000 rapporter.

Følg med på nofoa.no :)

Lokalitetskart
Kart over Fornebu, med alternative valg

Kommentér nyheten