Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Informasjon om fugleunger

Våren 2018 gikk NOFs naturvernrådgiver Martin Eggen ut med informasjon om ikke å ta med seg fugleunger hjem. Selv om mange har fått med seg meldingen, aner ikke folk flest hva de skal gjøre med en «forlatt» fugleunge.

Av Håkan Billing, leder i NOF OA

Publisert 25.04.2019

Hekkesesongen 2018 mottok NOF avd. Oslo og Akershus (NOF OA) sin leder Håkan Billing omlag 300 telefonsamtaler fra folk som hadde funnet en fugleunge som hadde «falt ut av redet». Mange innringere var barn og ungdom. Barnehager og skoler har en viktig oppgave med å informere og lære barna om naturen og dens kretsløp.

NOF OA har i dag sendt mer enn 400 fysiske brev til barnehager og skoler i Oslo. Brevet inneholder nyttig informasjon om «forlatte» fugleunger. Sammen med brevet har vi lagt vår vervebrosjyre.

Vi får også en del telefoner hver hekkesesong, fra mennesker som er fortvilte over at det felles trær i hager og ellers. Derfor har vi også sendt brev til trefellingsbedrifter i Oslo. Her gir vi informasjon om hva man som trefeller har å forholde seg til når det gjelder naturvern, og at det ikke er lov å felle trær med bebodde fuglereir. Også disse får samtidig vår vervebrosjyre.

Utsendelsene er finansiert med midler fra Fuglevernprisen 2018, som gikk til NOF OA.

NOFs informasjon 2018

Ikke ta med de små dunnøstene hjem!
Kun fuglemamma og fuglepappa har evnen til å ta vare på sine unger på best måte. Vi mennesker gjør best ved å holde avstand. FOTO: Bård Bredesen
Fuglereir i tre
Trær med aktive, bebodde reir må få stå urørt inntil hekkesesongen er over. I mange tilfeller bør de ikke felles i det hele tatt. Dette reiret er litt spesielt, idet både skjære og ringdue har vist interesse. Men da bildet ble tatt var ingen fugler å se. FOTO: Håkan Billing
Brev til barnehager og skoler
FOTO: NOF OA
Brev til trefellere
FOTO: NOF OA