Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

NOF OA gir ut hefte om fugler og fuglelokaliteter i Oslo

Som et ledd i fokusering på urban fuglekikking har NOF OA gitt ut en trykksak på 28 sider i lommeformat. Det rikt illustrerte heftet heter Et annerledes Oslo, og beskriver 26 urbane lokaliteter i Oslo og 61 fuglearter. På siste oppslag er en artsliste hvor man krysser av hva man har sett og hørt av fugl i storbyen.

Av Håkan Billing, leder i NOF OA

Publisert 15.05.2019

Gjennom Svein Dales lokalitetsprosjekt i Oslo og Akershus er det kartlagt mer enn 120 fuglelokaliteter i Oslo, og de mest verdifulle er presentert i heftet, mange med bilder. I Oslo by finner du områder med parker, dammer, vassdrag og kyst, og det finnes fortsatt arealer med mer eller mindre viltvoksende natur.

Hver av de 26 lokalitetene har en kort beskrivelse, noen med bilder. Alle de 61 fugleartene som er valgt har en kort tekstforklaring samt flott foto.

Trykksaken er rettet både mot fugleinteresserte og andre, for å inspirere til å gå på eventyrvandring i storbyens grønne lunger. Heftet er gratis, og ligger blant annet på følgende steder:

  • Museumsbutikken i Botanisk hage i Oslo
  • Besøkssenter våtmark Oslo, Bakkehavn
  • Fylkesmannen i Oslo og Viken
  • NOF OA (på Tveita)
Et annerledes Oslo
Foran Stortinget sitter gråspurvene, uvitende om politikk og viktige beslutninger. De er kun interessert i hekkene og buskene foran bygningen. Der lever de sitt eget liv. FOTO: NOF OA
Fuglelivet i storbyen
Heftet fungerer også som vervebrosjyre. FOTO: NOF OA
Kart over 26 fuglelokaliteter
Av Oslos 120 definerte fuglelokaliteter er 26 beskrevet i heftet. FOTO: NOF OA
Lokaliteter i Oslo
Svein Dale har skrevet teksten om fuglelokalitetene. FOTO: NOF OA
Fugler i Oslo
Teksten om fuglene er skrevet av Håkan Billing. FOTO: NOF OA