Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Datautveksling mellom nofoa.no og artsobservasjoner.no
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Datautveksling mellom nofoa.no og artsobservasjoner.no

Av Håkan Billing (31.07.2016)

Endelig, etter mange års venting på Artsdatabanken, er vi nå i forberedende fase for å utveksle observasjonsdata med Artsobservasjoner. Når utvekslingen har startet, vil både eldre og kommende observasjoner som rapporteres på nofoa.no bli synlige på artsobservasjoner.no.

Før innlogging

Utklipp fra NOF OAs observasjonsside før innlogging (Opphavsrett: NOF OA) Større bilde

Etter innlogging, brukere synkronisert

Utklipp fra NOF OAs observasjonsside etter innlogging, brukerens konti synkronisert. (Opphavsrett: NOF OA) Større bilde

Etter innlogging, brukere ikke synkronisert

Utklipp fra NOF OAs observasjonsside etter innlogging, brukerens konti ikke synkronisert. (Opphavsrett: NOF OA) Større bilde

Polarsvømmesnipe

Denne polarsvømmesnipa ble rapportert på nofoa.no 04.12.2011. Snart blir den også å finne på artsobservasjoner.no. (Opphavsrett: Rune Christensen) Større bilde

Spesielt for LRSKs arbeid og NOFs arbeid med publikasjonen Fugleårene er det praktisk å få alle observasjonsdata samlet på ett sted. Med Artsobservasjoner versjon 2 klarer vi nå å lage i stand en brukbar datautveksling. Dette blir en mellomløsning – etter hvert vil vi komme med et nytt rapportsystem, og Artsdatabanken begynner til høsten å lage grensesnitt for eksterne rapportsystemer.

NOF OAs rapportsystem har i dag i underkant av 375 000 observasjoner fordelt på rundt 1150 rapportører. Vår database inneholder omtrent 2000 lokaliteter med kartkoordinater basert på polygoner, og nesten 8000 fuglebilder. Noen observasjoner er rapportert både på nofoa.no og artsobservasjoner.no, men rutinene for dataoverføring til Artsobservasjoner vil så langt det lar seg gjøre ta hensyn til dette.

Det er flere utfordringer knyttet til dataoverføringene. Første trinn er å knytte sammen brukerkonti hos NOF OA og Artsobservasjoner. Dette arbeidet er allerede påbegynt. På NOF OAs observasjonsside ligger instrukser om hva hver enkelt bruker må gjøre i den forbindelse. Alle som ikke har brukerkonto i artsobservasjoner.no anbefales å opprette en slik, og så logge inn på nofoa.no for å knytte kontiene sammen. Da vil også fremtidig rapportering på nofoa.no overføres automatisk til samme bruker i artsobservasjoner.no. Brukerens funnstatistikk på artsobservasjoner.no vil inkludere rapportering på nofoa.no.

Stedangivelser er neste utfordring, siden mange lokaliteter har ulike navn i de to systemene. Alle bilder må også overføres sammen med sine respektive observasjoner.

Førsteprioritet i overføringen er funn fra klargjorte brukerkonti og observasjoner som er relevante for LRSK, siden LRSK kun vil validere og kvalitetssikre via Artsobservasjoner.

BioROS peephole

NOF OAs observasjonsside har fra i dag to alternative visninger. Den ene er den samme som før, det vil si observasjoner rapportert på nofoa.no. Den andre visningen heter BioROS peephole, og er en egenutviklet visning av funn fra Artsobservasjoner. Peephole har andre grensesnitt for visning enn i Artsobservasjoner. Datainformasjonen er komprimert for å gi bedre oversikt, og funn fra rapportører som har publisert samme art, samme dag og fra samme lokalitet er slått sammen (men kan splittes).

Peephole vil kun vise data fra Artsobservasjoner. Funndata fra NOF OA vil vises i Peephole etterhvert som de er overført.

NOF OAs observasjonsside

emneord Emneord: artsobservasjoner NOF OA