Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Ikke ta med fugleunger hjem!

Vi får flere henvendelser fra folk som tar med fugleunger hjem i den tro at de er forlatt av foreldrene. Dette må ikke gjøres, selv om fuglen kan se litt pjuskete ut. Fugleforeldrene forlater normalt ikke sine barn, men er alltid i nærheten.

Av Martin Eggen

Publisert 28.05.2018

Den generelle regel er å ikke foreta seg noe og la naturen ordne opp selv. Hvis fugleunger mot formodning skal bevege seg inn i trafikkerte gater og veier så kan man selvsagt hjelpe disse i skjul eller sette dem opp i et tre. At måkeunger går på parkeringsplasser er vanlig. Dette kan gjøre de utsatt for påkjørsel fra biler, men kan gi gevinster som beskyttelse fra predatorer. Husk også på at det er naturlig for mange arter å gå rundt på bakken etter at de har forlatt reiret, dette gjelder fugler som troster og måker. Hos mange arter forlater ungene reiret før de er helt flyvedyktige.

Dødeligheten er stor blant våre mindre fugler, noe som også er grunnen til at de legger store og ofte flere kull i løpet av en sommer. Dette gjør de for å opprettholde bestanden. Man hjelper ikke fugleungene med å ta dem med hjem. Da har man for det første skaffet seg et problem med tanke på å skaffe mat til fugleungene. For det andre får de ikke den opplæring de trenger, noe som er livsviktig for at de skal klare seg i det fri. Selv om mange farer lurer i naturen så er det absolutt best å la fuglene håndtere situasjonen selv. La naturen gå sin gang!

Dersom skaden har skjedd

Vi håper foreldre lærer barna om de ulike fuglene, og hvordan de lever. En naturlig del av en slik deling av naturglede er å lære barna å ikke plukke opp fugleunger. Dersom noen barn (eller voksne) likevel skulle komme hjem med en liten fugleunge, bør fuglene plasseres tilbake så snart som mulig. Det er en myte at foreldrene skyr fugleunger som er berørt av mennesker, og dersom ungene raskt er tilbake vil de kunne få omsorg og mat hos foreldrene.

Skadde fugler

Det kan hende man finner opplagt skadde fugler. Vær imidlertid oppmerksom på at det gjerne krever en del erfaring å skille mellom lite utviklede fugleunger og en fugl med en reell skade. Det er ikke uvanlig at fugler blir skadet eller syk, hos småfuglene er den gjennomsnittlige levealderen ofte kort. Menneskets omfattende påvirkning på leveforholdene er nok med på å øke dødeligheten og skadeomfanget gjennom kollisjoner med vinduer, ledninger o.l. Samtidig er det naturlig at fugler dør, oftest av sykdom, sult og predasjon. Fugler som kråker og skjærer gjør en viktig jobb med å forkorte lidelser hos svake og syke fugler, og får på den måten selv mettet en sulten mage.

Tar du en skadet fugl inn til forpleining må du huske på at ville fugler og dyr er underlagt forvaltning etter Viltloven. Du må derfor rapportere dette til viltmyndighetene, dette vil oftest være viltnemd eller miljøvernledelse i kommunen. Tar du en fugl i pleie må det skje i samarbeid med viltmyndigheter og veterinær, og alt må også skje i tråd med dyrevelferdsloven. Gjelder det totalfredede arter må du også rapportere det til politiet. 

 

Fiskemåke
Når fiskemåkeungene er klekt vil de forlate reiret kort tid etterpå. Med tiden blir de mer mobile, men blir matet av begge foreldrene frem til de kan fly, og gjerne noe lengre. La måkeungene være i fred, og trekk deg unna dersom du ser at foreldrene er stresset av ditt nærvær. FOTO: John Stenersen
Svarttrost
Trostene, som denne svarttrosten, finner mye av maten sin på bakken. Også unger som ikke er flyvedyktig hopper gjerne rundt på bakken. Selv om de er utsatt for å bli tatt av katter, kråker o.l. må du la dem være i fred. FOTO: Martin Eggen