Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Ta bilder av dagaktive flaggermus!

Hver vår og høst observerer ornitologer dagaktive flaggermus på kjente trekk- og våtmarkslokaliteter for fugler. Det er imidlertid lite vi vet om artstilhørigheten til disse flaggermusene. Ved å ta bilder av dyrene kan du bidra med å kartlegge vandringsveier og atferd.

Av Jeroen van der Kooij

Publisert 13.04.2011

Fra utlandet vet vi at store arter som stor- og skimmelflaggermus kan trekke langt mellom sommer- og vinteroppholdssted. Men også en liten art som trollflaggermus kan vandre langt – rundt 2000 km hver vei! Nærmest årlig får Norsk Zoologisk Forening (NZF) meldinger om funn av sistnevnte art fra olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen. Ei natt kan være for kort til å krysse havet, og dermed kan man observere flaggermusene også på dagtid i det de ankommer land. I tillegg er insekttilgangen på varme vår- og høstdager ofte større enn om natten, noe som også fører til dagaktivitet. Artene kan jakte noen få eller over 100 m over bakkenivå! NZF har i årenes løp fått gjentatte meldinger om dagaktive flaggermus. De siste to årene har enkelte observasjoner blitt ledsaget med bilder. Flere av dyrene på bildene lar seg artsbestemme bl.a ved å se på silhuettformen og fargefordelingen. Slike funn hjelper oss med å kartlegge viktige vandringsveier og nøkkelbiotoper. Noe som bl.a. kan hjelpe med å vurdere trusselen av nye vindkraftanlegg for trekkende arter. Flaggermus har nemlig vist seg å være spesielt sårbar for slike inngrep.

Send inn dine bilder og observasjoner!

Ved å sende inn bilder av dagaktive flaggermus kan du hjelpe til med å øke vår viten om disse skapningene. Det er en fordel om du bruker kort lukkertid for å unngå bevegelsesuskarphet. Dyrene trenger slettes ikke å være formatfyllende fotografert. Ved å zoome inn på bildet i etterkant lar mange «svarte prikker» seg likevel identifisere, selv på bilder med høye isotall. En serie av bilder øker imidlertid muligheten for en riktig artsbestemmelse.

Send dine bilder (eller observasjoner) på e-post til Jeroen van der Kooij.

Hver henvendelse vil bli vurdert og besvart!

Vannflaggermus
Store bakføtter, vingehuden som er festet til ankelen og spisse ører avslører en vannflaggermus. FOTO: Rune Schürmann
Storflaggermus
Spisse vinger og spiss hale er sammen med hårete underarmer kjennetegn for storflaggermus. FOTO: Jeroen van der Kooij
Nordflaggermus
Gullfarget ryggparti med svart belte av hår mot vingefeste og i nakken er karakteristisk for nordflaggermus. FOTO: Ronny Solheim

Kommentér nyheten