Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

14 Nye Ramsar-områder i Norge

Norge har fått 14 nye Ramsar-områder. Ramsar-status gis til våtmarksområder som har internasjonal betydning for bevaring av arter og naturtyper. Blant de nye områdene registrerer vi at det er flere elvedelta og fuglefjell. Dette er habitater som det nylig også var fokus på i forbindelse med den nye rødlista for naturtyper.

Av Magne Myklebust

Publisert 30.06.2011

Ramsar-sekretariatet i Sveits har nylig utnevnt 14 nye Ramsar-områder i Norge. Fire av de nye områdene er på Svalbard, og på fastlandet er 16 kommuner berørt av de 10 nye områdene der. Områdene er i dag allerede vernet, og statusen som Ramsarområdene vil ikke medføre noen endringer av vernebestemmelsene. Her er de nye områdene:

 • Reisautløpet i Nordreisa
 • Målselvutløpet i Målselv og Lenvik
 • Evenes våtmarkssystem i Skånland og Evenes
 • Glomådeltaet i Rana
 • Røstøyan i Røst
 • Sklinna i Leka
 • Ulendeltaet i Lierne
 • Rott-Håstein-Kjør i Sola
 • Atnsjømyrene i Folldal, Stor-Elvdal og Sør-Fron
 • Hedmarksvidda våtmarkssystem i Løten, Hamar og Ringsaker
 • Sørkapp, Svalbard
 • Nordenskiöldkysten, Svalbard
 • Hopen, Svalbard
 • Bjørnøya, Svalbard

Ramsarkonvensjonen er en internasjonal avtale som er ratifisert av 160 nasjoner. Partslandene forplikter seg til å ta vare på den økologiske tilstanden i Ramsarområdene, som er våtmarksområder av internasjonal betydning for bevaring av arter og naturtyper. Partene forplikter seg videre til en bærekraftig bruk av alle landets våtmarker. Norge er blant partslandene, og har nå 51 områder med Ramsar-status.

I mai i år ble den første rødlista for naturtyper lansert. Her var fuglefjell og elvedelta representert blant de rødlistede naturtypene. Det kan sikkert virke overraskende for mange at fuglefjell er med blant Ramsarområdene, all den tid det er typiske våtmarksområder som til nå har fått denne statusen. De nye Ramsarområdene som huser fuglefjell er imidlertid store i areal, og inneholder også våtmarksområder med myr, vann og mindre tjern. Det er imidlertid som hekkeområder for sjøfugl de har størst betydning.

Les mer (Direktoratet for naturforvaltning)

Rott
Parti fra Rott. Det nye Ramsarområdet Rott-Håstein-Kjør ligger i Sola kommune i Rogaland, og er et svært viktig område for sjøfugler. Norges største koloni av toppskarv ligger her. FOTO: Per Kristian Austbø/Fylkesmannen i Rogaland
Sklinna
Sklinna er ei øygruppe i Leka kommune i Nord-Trøndelag. Her finner man store sjøfuglkolonier. Sklinna er det eneste hekkeområde for lunde, alke, lomvi og stormfugler som blant annet havhest i fylket. FOTO: Inge Hafstad/Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Kommentarer til nyheten (3)