Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Rapporter dine observasjoner av fjellvåk!

NOF er i gang med å gjennomgå resultatene fra kartleggingen av fjellvåk i Norge i 2014. Rapporter dine observasjoner av arten i Artsobservasjoner nå, så de kommer med i oppsummeringen av Årets Fugl 2014!

Av Oddvar Heggøy

Publisert 21.11.2014

Fjellvåk er av NOF valgt til Årets Fugl i 2014. I denne sammenheng har vi tidligere oppfordret alle til å rapportere sine observasjoner av arten. Resultatene fra kartleggingen vil oppsummeres i en egen artikkel i NOFs medlemstidsskrift Vår Fuglefauna i 2015. For at vi skal så god oversikt over årets hekkesesong som mulig, er det viktig at så mange som mulig rapporterer inn sine observasjoner av fjellvåk fra 2014. Dette kan gjøres i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner, eller ved å sende en mail til Oddvar Heggøy. Det er viktig at hekkefunn og observasjoner fra aktuelt hekkehabitat legges inn med «aktivitet». Alle observasjoner som legges inn med hekkekriterier blir automatisk skjult for allmennheten. Det er også mulig å skjule nøyaktig lokalitetsangivelse hvis dette er ønskelig. Legg gjerne også inn kommentarer om habitattype for konkrete hekkefunn i kommentarfeltet.

Til nå har det kommet inn flere tusen observasjoner av fjellvåk fra 2014. I underkant av 150 sikre hekkefunn har blitt rapportert, noe som må sies å være ganske bra. Det har vært et godt smågnagerår mange steder, noe som har medført gode forekomster av fjellvåk mange steder. Vi har likevel en mistanke om at mange observasjoner fremdeles ikke har kommet inn. Hvis systematiske kartlegginger har blitt gjennomført i delområder, er dette veldig interessant å få vite om for NOF. Slik informasjon kommer ofte dårlig fram i Artsobservasjoner, og vi håper derfor at de som har gjennomført kartlegging av arten også tar kontakt med oss om dette.

NOF kartlegger også fjellvåkens vandringer ved hjelp av satellitt-telemetri. Tre fjellvåker ble instrumentert i 2013, og ytterligere tre individer ble påmontert satellittsender i løpet av hekkesesongen 2014. Bevegelsene til alle fuglene kan følges på denne nettsiden.

Fjellvåk
NOF skal oppsummere forekomsten av Årets Fugl 2014 – fjellvåken. Dersom du fortsatt sitter inne med observasjoner av arten, er tiden nå inne for å rapportere på Artsobservasjoner. FOTO: Morten Vang / fuglefoto.net