Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF påklager vedtak om konsesjon til Haugøya testturbin på Smøla

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) ga i desember konsesjon til Statkraft for bygging og drift av en testturbin på Haugøya i Smøla kommune. NOF har påklaget vedtaket. Til og med 2013 var det registrert 54 havørner som var drept etter kollisjon med de tallrike vindturbinene på Smøla.

Av Magne Myklebust

Publisert 16.01.2014

Smøla i Møre og Romsdal har landets største vindkraftverk, og ligger lokalisert i et område som bl.a. har en svært god bestand av havørn. NOF mener at eksisterende vindkraftverk på Smøla med god margin har overskredet akseptabelt konfliktnivå i forhold til naturverdier og særlig viktige naturområder. Til og med 2013 var det registrert 54 havørner som var drept etter kollisjon med vindturbiner på Smøla. Ikke alle kollisjonsdrepte havørner blir funnet, og det antas en funnprosent på 80 %. De totale tapene av havørn ved eksisterende vindkraftverk på Smøla er derfor mer enn 70 individer for søksperioden 2006-2013.

NOF er svært kritisk til at utprøving av forstørrede vindturbiner skal få belaste Smølas særpregede og verdifulle natur mer enn de inngrep som allerede er der. Denne type utprøvinger som først og fremst synes å ha som hensikt å teste funksjonalitet i forhold til ekstreme påkjenninger i kombinasjonen vind og sjø, bør lokaliseres der dette kan kombineres med allerede eksisterende, industrielle landskapsinngrep i kombinasjonen vind/sjø og hensiktsmessig infrastruktur.

NOFs klage til NVE (pdf)

Vindkraftverk Smøla
Vindkraftverket på Smøla har etter NOFs formening vært et fatalt feilgrep. Det har blitt registrert 54 havørner som har blitt drept etter kollisjon med vindturbinene på øya. Det reelle tapet er høyere - man regner med at 80 % av de drepte havørnene blir funnet. FOTO: Magne Myklebust