Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Vellykket årsmøte og Fuglenes Dag i NOF avd. Finnmark

Lørdag 31. mai ble det første årsmøtet på flere år i NOF avd. Finnmark avholdt på Stabbursnes i Porsanger. Et nytt styre ble valgt. Det ble også et vellykket arrangement med foredrag og fugletur til Valdakmyra under Fuglenes Dag.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 03.06.2014

Til sammen 25 personer var til stede da årsmøte i NOF avd. Finnmark og Fuglenes Dag ble arrangert på Stabbursnes naturhus og museum 31. mai 2014. Et nytt styre for avdelingen bestående av Steve Aslaksen, Oddvar Betten, Dag Gjerstad, Kenneth Johansen, Torkjell Morset, Paul Tore Nielsen, og Jo-Inge Vidal ble valgt. En del ressurspersoner i NOF avd. Finnmark som man kunne ønske å ha med i verv var imidlertid ikke til stede på møtet, og årsmøtet vedtok derfor å gi styret anledning til å innhente flere personer til styreverv og konstituere seg selv. Styret fikk også årsmøtets fullmakt til å utpeke valgkomité og revisor.

I etterkant av årsmøtet var det duket for Fuglenes dag med foredrag og ekskursjon åpent for publikum. Her fikk vi høre Arve Østlyngen og Kenneth Johansen fra rovfuglgruppa i Alta fortelle om sitt mangeårige og grundige arbeid med bestandsovervåking av jaktfalk, kongeørn og andre rovfugler. Deretter hadde NOFs fagsjef Ingar Jostein Øien foredrag om fjellvåk (som er årets fugl i NOF), og til slutt om NOFs mangeårige overvåking og bevaringsarbeid knyttet til dverggås i Finnmark og en rekke land langs arten trekkruter og overvintringsområder.

Arrangementet ble avsluttet med en ekskursjon til observasjonsbua på Valdakmyra i kveldingen. Her fikk vi sett et mangfold av fuglearter inkludert dverggås, sædgås, brushaner i fullt spill og trane for å nevne noe.

Dette arrangementet var svært positivt og lover godt for NOF avd. Finnmark. Vi håper alle fugleinteresserte i fylket slutter opp om fylkesavdelingen og dens arbeid i fortsettelsen!

Lenker:

  • Årsmøtereferat (PDF)
  • Vedtekter (PDF)
Årsmøte NOF avd. Finnmark
14 lokale NOFere og tre personer fra NOFs sekretariat deltok under det organisatoriske møtet på Stabbursnes naturhus og museum 31. mai. Etter noen innledende samtaler om hvordan arbeidet i NOF avd. Finnmark kunne organiseres ble det avholdt et årsmøte der et nytt styre for fylkesavdelingen ble valgt. FOTO: Tomas Aarvak
Styret NOF avd. Finnmark
Det nye styret i NOF avd. Finnmark. Fra venstre: Torkjell Morset, Dag Gjerstad, Oddvar Betten og Paul Tore Nielsen. Steve Aslaksen, Kenneth Johansen og Jo-Inge Vidal ble også valgt inn i styret, men var ikke til stede da bildet ble tatt. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken