Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Rødøyevireo – ny art for Norge

Den nord-amerikanske spurvefugl-arten rødøyevireo ble registrert på Kvitsøy i Rogaland i begynnelsen av oktober. Dette var første funn av arten i Norge. Utrolig nok ble arten registrert også dagen etter på Karmøy – kanskje var det samme fugl. Det er 15 kilometer mellom de to lokalitetene.

Av Tor Olsen

Publisert 16.10.2014

Rødøyevireo har lenge vært tippet som neste nye fugleart til å bli observert i Norge. Selv om det er den mest regelmessig forekommende amerikanske spurvefugl-arten på De britiske øyene har Norge noe overraskende ikke hatt funn av arten. Mot slutten av september i år så imidlertid forholdene ut til å ligge godt til rette etter at et par hurtiggående transatlantiske lavtrykk hadde gitt funn av arten både i Irland, på Island og på Shetland.

Torsdag 2. oktober ble dagen da man endelig kunne stifte bekjentskap med arten her til lands. Kvitsøy ytterst i Boknafjorden i Rogaland var stedet. Fuglen ble funnet i halv ni-tida på morgenen og var stabil i samme hage hele dagen, til stor glede for tilreisende beundrere. Totalt fikk rundt 75 personer sett fuglen i løpet av dagen, deriblant 40 stykker som kom i en chartret båt fra Utsira.

Neste dag ble den ettersøkt av i underkant av ti mann, men uten hell. Utrolig nok dukket en eller den samme fuglen opp på Syre på Karmøy slik at ingen trengte å reise hjem uten nytt kryss den dagen heller. Om det var en ny fugl eller den samme er ikke godt å si. I luftlinje er det bare 15 kilometer mellom de to lokalitetene og det hadde blåst medvind hele natta. Ut fra bildene fra Kvitsøy og Syre synes det heller ikke å være noen avgjørende kjennetegn i fjærdrakt eller bløtdeler som evt. kunne skille mellom to ulike individer. Likevel synes det nesten for utrolig at en sånn liten sak kan bli gjenoppdaget på andre siden av fjorden. Sannsynligheten for at det skulle skje må være meget liten.

Rødøyevireo er en tallrik hekkeart i skogene i Canada og det nordlige USA. Størstedelen av populasjonen tilbringer vinteren i den nordlige halvdelen av Sør-Amerika. Høsttrekket går delvis utover Atlanterhavet, noe som sammen med en tallrik populasjon er forklaringen på at akkurat denne arten er såpass regelmessig forekommende på vår side av verdenshavet.

Rødøyevireo
Slik ser siste tilskudd på listen over fuglearter observert i Norge ut. Den nord-amerikanske spurvefugl-arten rødøyevireo ble funnet på Kvitsøy i Rogaland i begynnelsen av oktober. FOTO: Bjørn Mo
På jakt etter rødøyevireo
Mange tilreisende fikk se rødøyevireoen. Blant disse var 40 personer som kom i chartret båt fra Utsira. FOTO: Tor Olsen