Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Ny norgesliste og endringer på rapporteringslisten

En oppdatert Norgesliste med antall godkjente funn tom. 2013 er nå tilgjengelig online. Fem arter som har vist en stigende forekomst de siste årene er tatt ut av NSKFs rapporteringliste fom. 2014. Forekomsten av disse artene i Norge anses som tilstrekkelig godt dokumentert til at videre vurdering er overlatt til LRSK og NFKF.

Av Tor Olsen

Publisert 19.11.2014

Oppdateringer på Norgeslisten

Listen over arter og underarter som er påtruffet i Norge er nå oppdatert med antall godkjente funn frem til og med 2013. To nye arter påtruffet i 2014 er også inkludert på listen. I forhold til forrige oppdatering er åtte nye arter lagt til Norgeslisten: Gulkinnand Anas formosa (flyttet fra kat. D til A), amerikasvartand Melanitta americana, dvergørn Hieraaetus pennatus, steppemåke Larus ichthyaetus, svartstrupejernspurv Prunella atrogularis, ospesanger Phylloscopus plumbeitarsus, rødøyevireo Vireo olivaceus og trompeterfink Bucanetes githagineus.

Samtidig er følgende arter fjernet fra listen som resultat av gjennomførte revurderinger: Makaronesialire Puffinus baroli, skorsteinsseiler Chaetura pelagica og mandsjuriastær Sturnus sturninus (flyttet fra kat. A til D). Med dette står Norgeslisten på 498 arter (inkludert to ubestemte artsgrupper). For en fullstendig oversikt over endringer henvises det til den oppdaterte Norgeslisten.

NSKF har i samarbeid med flere av LRSKene lagt ut samtlige funn av arter med 50 eller færre funn frem til og med 2013 på Artsobervasjoner. De godkjente funnene er markert med tag «Godkjent av NSKF». Merk at det også finnes en del funn som fremdeles er under behandling eller som fremdeles ikke er innsendt i dette systemet. Slike funn er markert med andre tagger.

Endringer på rapporteringslisten

Fem arter ble tatt ut av NSKFs rapporteringsliste fra og med 2014. Det gjelder følgende arter: Svartglente Milvus migrans, steppehauk Circus macrourus, svartehavsmåke Larus melanocephalus, sibirpiplerke Anthus hodgsoni og elvesanger Locustella fluviatilis. Felles for alle disse fem artene er at funn fra 2013 og tidligere fortsatt skal sendes til NSKF, og komiteen oppfordrer alle som har sett arten her i landet til å sjekke om sine observasjoner er sendt inn for vurdering.

Se den nye Norgeslisten

Svartstrupejernspurv
Svartstrupejernspurv er en av nykommerne på Norgeslisten. Denne fuglen dukket opp på et fuglebrett i Hauge i Dalane (Rogaland fylke) 27. november i fjor. FOTO: Bjørn-Tore Rekve Seim
Rødøyevireo
Her ser du siste tilskudd til Norgeslisten: den nord-amerikanske spurvefuglarten rødøyevireo. Torsdag 2. oktober 2014 kunne ivrige feltornitologer på Kvitsøy i Rogaland dokumentere vårt første individ av arten. FOTO: Jonas Langbråten