Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Unge granmeiser danner par

Granmeiser er territorielle året rundt. I løpet av ettersommeren etablerer et eller to par ungfugler seg i territoriet til adulte granmeispar og blir der vinteren gjennom. Disse ungfuglene er ubeslektet med de gamle fuglene. Det viser seg nå at ungfuglene kan ha dannet par allerede før de slår seg til i de voksnes vinterterritorier.

Av Ingvar Byrkjedal

Publisert 06.05.2014

Det ble gjort observasjoner ved en fôringsplass av 5-6 uker gamle hanner og hunner av granmeis som oppførte seg som om de allerede hadde dannet par før territoriefasen. Fuglene ble senere funnet igjen på vinterterritorier til adulte par. Disse ungfuglparene ble fanget inn og satt i bur ett og ett par sammen med fremmede ungfuglpar, og viste da typisk paratferd seg imellom til forskjell fra atferden de viste mot de fremmede ungfuglene. Forsøkene, der fuglene ble sluppet ut igjen etter 10 minutter, ble foretatt både i september og januar med samme resultat.

Les mer (Ornis Norvegica)

Granmeis
Unge granmeiser danner par allerede før de slår seg ned i voksenfuglenes vinterterritorier. Dette kan du lese mer om i Ornis Norvegica. FOTO: Frank Steinkjellå