Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Fugleåret - et nytt tidsskrift fra NOF

Vi er glade for å kunne fortelle at «Fugleårene 2009 og 2010» nå er ferdig og er klar for bestilling. Dette er et nytt medlemstidsskrift fra NOF, som er spekket med informasjon om og gnistrende bilder av sjeldne og fåtallige fugler i Norge fra disse årene.

Av Norsk Ornitologisk Forening

Publisert 06.06.2014

Nå kommer endelig rapportene fra NOF sine nasjonale faunistiske komitéer for årene 2009 og 2010. Disse publiseres under navnet Fugleåret, som er et nytt medlemstidsskrift fra NOF med én planlagt utgivelse per år.

I 2008 ble det nasjonale rapportsystemet for fugleobservasjoner, artsobservasjoner.no i Norge lansert. Materialet i denne publikasjonen er basert på observasjoner som er rapportert hit, og senere kvalitetssikret av NOF sine regionale og nasjonale fugleeksperter.

Årsrapporter fra årene 2008 til 2010 fra NFKF

NOF har siden 1991 utgitt årsrapporter fra Norsk faunakomité for fugl (NFKF). Disse rapportene omhandler forekomster av fåtallige fugler i Norge, og baserer seg på materiale som er kvalitetssikret av NOF sine lokale rapport- og sjeldenhetskomitéer (LRSK). Rapporten omhandler de tre årene 2008, 2009 og 2010, og det ligger nærmere 25 000 funn til grunn for artsomtalene.

Årsrapporter fra årene 2009 og 2010 fra NSKF

Den nasjonale sjeldenhetskomitéen for fugl (NSKF) er en komité i NOF som jobber med å kvalitetssikre funn av fuglearter som sjelden forekommer i Norge. De publiserer årlige rapporter, men denne gangen er det sjeldne fugler fra både 2009 og 2010 som presenteres i tekst og bilder. Dette er rapporter som normalt er av interesse for mange fugleinteresserte.

Bestilling

Du bestiller abonnement på Fugleåret på her.

Forsiden
Fugleåret er et nytt medlemstidsskrift fra Norsk Ornitologisk Forening. Forekomsten av sjeldne og fåtallige fuglearter i Norge for de aktuelle årene er oppsummert av eksperter i NOFs faunistiske komitéer. Forsiden av det kommende nummeret av Fugleåret ser slik ut. FOTO: NOF Last ned (PDF)