Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Det ble supre feiringer av Fuglenes dag 2024!

Mange fylkesavdelinger og lokallag arrangerte Fuglenes dag i mai og juni, de fleste helga 25.–26. mai. Det var arrangementer som strakte seg fra Finnmark i nord til svenskegrensa i Østfold. Det var tilbud om fuglesangkurs, guidete fugleturer, foredrag, ringmerking, trekkfugltelling, konkurranser, åpne stander med mulighet for en fugleprat og informasjon om BirdLife Norges mangfoldige organisasjon.

Av Marte Jystad

Publisert 10.06.2024

Mye gøy på Fuglenes dag!

BirdLife Finnmarks vellykkede feiring av Fuglenes dag var 25. mai på Stabbursnes Naturhus, med servering av nystekte vafler og kaffe til de ca. 50 deltakerne. Tomas Aarvak (fra BirdLife Norges sekretariat) åpnet arrangementet med et lærerikt og engasjerende foredrag om bl.a. fuglers intelligens, matvaner og trekkruter. Her fikk man også lære om hvorfor dverggåsas hekkesuksess svinger med smågnagerår. Etterpå overtok vår naturvernkontakt Øystein Hauge og fortalte om mange av de omfattende naturinngrepene det søkes om fra diverse utbyggere i fylket vårt. Vindmøller og oppdrettsanlegg til lands og til vanns, kraftlinjer, hyttefelt osv. De fleste fikk seg nok en overraskelse over både antall søknader, og hvor arealkrevende disse prosjektene er.

Fylt med ny kunnskap dro alle sammen til fuglebua ved Valdakmyra etterpå. Værgudene var på vår side, vinden hadde løyet og sola tittet frem. Temperaturen var ikke så mye å skryte av – men med varme klær var det fine kikkeforhold. Vi fikk med oss brushaner i spill, beitende traner, dverggjess med nymontert gps-sender, og en imponerende flokk på ca. 10 000 polarsniper, myrsniper, sandlo, lappspover, gluttsniper, brunnakker, krikkender, laksender, hettemåker, storspove, gravender, sildemåke, løvsanger med flere. Søndag 26. mai sto tur til Veidnesklubben på programmet – med Dag Gjerstad (sentralstyremedlem BirdLife Norge) som fugleguide. Er du i Finnmark neste år omtrent på denne tida? Da må du få med deg Fuglenes dag på Stabbursnes. Alle er hjertelig velkomne!

BirdLife Lofoten markerte Fuglenes dag 26. mai kl. 11–13 ved Borgivatn. På denne flotte lokaliteten ved Leknes stilte Martine Horn Gjernes og Hans Eirik Busch med teleskop, og det ble en hyggelig fugleprat for de som kom.

BirdLife Bodø lokallag markerte lørdag 1. juni Fuglenes dag på ringmerkingsstasjonen i Bodø. Store og små fikk servert boller, saft og et lite innblikk i hvordan ringmerking av fugler foregår, og hvorfor metoden fortsatt er like aktuell til å frembringe ny kunnskap om fuglene våre. Totalt ble 30 fugler av 10 ulike arter ringmerket i løpet av noen korte formiddagstimer denne lørdagen. Vinnere av fuglequizen ble Marianne og Senja som hver fikk en flott fuglebok i premie. Takk til alle besøkende. Håvard Eggen, Thorbjørn Aakre og John Haugen fra BirdLife Bodø sto for arrangementet.

BirdLife Rana lokallag arrangerte Fuglenes dag tirsdag 21. mai ved deres nye lokale ved Engasjyen naturreservat. Vel 30 personer møtte opp og det ble sett omtrent like mange arter. Det var flo sjø, så det ble færre arter enn normalt. Vi fikk ingen overraskende besøk, som eskimogås et par uker tidligere.

Janne Helen Lorentzsen i BirdLife Nesna og omegn lokallag kunne fortelle at det ble feiring av både Fuglenes dag og milepælen som er nådd ved at BirdLife Nordland nå har bikket 1000 medlemmer! Hun forteller at standen gikk veldig bra. De hadde en koselig dag med mye folk i sentrum av Sandnessjøen i strålende sol og nydelig vær. Det var mange fine fuglesamtaler med folk som kom forbi. De var fire personer som sto på standen. Etter arrangementet fikk de tre nye medlemmer og det ble solgt noen eksemplarer av boka Fugler i Nordland. I skrivende stund er det 1007 medlemmer i Nordland. På fugletur neste dag møtte åtte personer opp, av artige arter ble det sett to dvergmåker og sivhauk!

BirdLife Namdal lokallag hadde stand på Spillumsstranda ved Namsos barnehage med partytelt/paviljong, stoler og bord fra kl. 10.00. Der ble det servering av kaffe, annen drikke og noe å bite i. Hjelpemidler som bøker var tilgjengelig. Fokus var på observasjon av fugler og identifikasjon på utseende og lyd. Vi hadde flere teleskoper tilgjengelig.

BirdLife Stjørdal lokallag arrangerte i forbindelse med Fuglenes dag tur til Åstjønna og omegn søndag 12. mai kl. 9–13. Åstjønna ligger nesten øverst i Forradalen, og er et viktig raste- og hekkeområde for våtmarksfugler i kommunen. Det møtte opp seks personer på turen. Det ble sett to sangsvaner og ti horndykkere i tjønna. Andre arter som ble notert var stokkand, krikkand, heilo, enkeltbekkasin, småspove og smålom.

BirdLife Trondheim lokallag markerte Fuglenes dag 26. mai med en fin fuglesangtur kl. 08-10 på Stavsengan.

BirdLife Sunnhordland lokallag hadde i år kjempegodt oppmøte på sitt nybegynnerkurs i fuglesang! Utenom to kursholdere møtte det opp 12 personer på kurset, der 10 av personene enten var nye og ukjente «fjes», eller noen som møtte opp for første gang på mange år. Kurset var passende for de fleste og utgjorde en god start for videre læring! Kurset besto av en teoretisk og en praktisk del. Teoridelen besto av en kort innføring i sangen til noen av de vanligste sangfuglene våre, og som sannsynligvis kan oppleves under den praktiske delen av kurset. Ved hjelp av lytteeksempel, og andre mentale knagger å henge sangen på, var tanken at deltakerne skal klare å huske hvordan noen av artene våre synger. De som møtte opp på kurset fikk også nyttig informasjon og tips til gode nettsider og apper for å lære mer om fugl og fuglesang. Etter kurset gikk vi på tur i nærområdet for å lytte etter sangfugler.

BirdLife Dalane lokallag arrangerte helgetur (25.–26. mai) til Eigerøy fyr. Her ble det muligheter for ringmerking, trekktelling og grilling, samt overnatting for dem som ønsket det.

BirdLife Aust-Agder markerte Fuglenes dag søndag 26. mai med stand på det tradisjonelle arrangementet Naturens dag på Bjørnebo øst for Longum i Arendal fra klokka 11. Der traff man både gamle og nye medlemmer.

Finn Hauge, leder av BirdLife Vestfold, kan fortelle at Fuglenes dag ble arrangert sammen med Besøkssenter våtmark Ilene på Holmen i Tønsberg. Dagen startet med fuglesangtur til Gullkronene. Hele 45 personer møtte opp for å være med å høre på fuglesangen. De ble møtt med sangen fra en nattergal allerede på parkeringen. Ellers var det mye sang av bokfink, munk og hagesanger i Gullkronene. Men også arter som ringdue, skogdue, gulsanger, gransanger og rødvingetrost ble hørt godt. Nede ved elva ved parkeringen ble det også hørt rørsanger og gulspurv. Dagen fortsatte på Holmen hvor vi hadde stand med utdeling av tidsskrifter, snekring av fuglekasser og demonstrasjon av ringmerking. Det var også leker for barna. En representant fra Swarovski var også til stede og viste frem det siste innen kikkerter. Rundt 120 personer var innom i løpet av dagen og det ble snekret ca. 30 fuglekasser. Det flotte sommerværet førte nok til at flere heller prioriterte strandlivet enn Holmen i dag.

BirdLife Buskerud inviterte nok en gang til sin tradisjonelle lokalitetskonkurranse på Fuglenes dag søndag 26. mai. I år var det fire fugletårn med i konkurransen. I tillegg til de tradisjonelle tårnene på Linnesstranda i Lier og Fiskumvannet i Øvre Eiker, var det også deltakelse i de to nye tårnene i Tyrifjorden, Ringerike og Øyenlågen i Kongsberg. Fiskumvannet med 72 arter ble en klar vinner, mens mellom de tre andre tårnene ble det mer jevnt med fra 52 til 58 arter.

BirdLife Nittedal lokallag hadde markering med stand på Kulturverket Flammen og lokale fuglevandringer langs Nitelva. Ved standen var de fleste lokale miljøorganisasjoner til stede.

BirdLife Nesodden lokallag arrangerte på Fuglenes dag en fugletur i Røerskogen med påfølgende ringmerking i Nesoddparken. Fugleturen var med vekt på fuglesang, i samarbeid med DNT Nesodden turlag. Turen gikk til eikeskogen ved Røer gård. Her opplevde man et variert fugleliv, dels i mosaikken mellom eikeskog og dyrket mark, dels gjennom blandingsskog med preg av gammelskog. Avslutningsvis ble det ringmerking av fugleunger i Nesoddparken.

Håkan Billing, leder av BirdLife Oslo og Akershus har beskrevet markereringen av Fuglenes dag 26.mai på Østensjøvannet med blant annet korte turer, foredrag, minikurs og aktiviteter for barna. Det var rundt 250 besøkende på Fuglenes dag ved Østensjøvannet. I løpet av fem timer fikk publikum med seg foredrag, minikurs og fugleturer. Butikken Foto.no stilte ut kikkertmodeller og fotoutstyr, og kunstner Vibeke Knagenhjelm solgte fuglemalerier til inntekt for BirdLife Oslo og Akershus. I Fuglereiret var det barneaktiviteter med quiz, origami, fugletegning, fjærquiz og mer. Østensjøvannets Venner stilte med eget telt, og informerte om deres iherdige arbeid med å verne området fra utbyggerkrefter. Besøkssenter våtmark Oslo deltok også med egen stand. Østensjø husflidlag sørget for nystekte sveler, kaffe, te og saft.

Arrangementet ble åpnet av Håkan Billing. Deretter fortalte Finn Gulbrandsen fra Østensjøvannets Venner om miljøparken og naturreservatets fremtid. Leder i BirdLife Drøbak-Frogn lokallag, Ivar Ruud Eide, holdt et lite minikurs om fuglefotografering og utstyr. BirdLife Norges nye konsept Opplev fuglenes paradis ble presentert av styremedlem Gry Øvrehus i BirdLife Oslo og Akershus.

Dessverre ville ingen fugler la seg lure i fangstnettene, så det ble ingen levende fugler å vise frem. Ringmerker Terje Skibakk holdt i stedet et interessant foredrag om ringmerking og hva slags utstyr man bruker til å merke fugler.

Audun Skrindo, forfatter av boka Fuglene ved Østensjøvannet, fortalte om 20 års systematiske tellinger av fugler ved Østensjøvannet. To ganger holdt Håkan Billing korte fugleturer, hvor deltakerne fikk oppleve noe av naturreservatets rike fugleliv. Hele arrangementet ble avsluttet med trekning av premie for dagens fuglebingo.

BirdLife Oppland hadde arrangement sammen med Dokkadeltaet Våtmarkssenter søndag 5. mai. Det var foredrag på Dokkadeltaet Våtmarkssenter om måker og «Årets fugl», ringmerking, natursti med fuglebingo, premier, fuglekassesnekring og salg av kaffe og is. På senteret, som er en hotspot for fuglekikkere, stod også et utendørs teleskop permanent til bruk. Her fikk man denne dagen låne håndkikkert og teleskop fra Opplev fuglenes paradis.

BirdLife Valdres lokallag arrangerte fuglesangtur på Valdres Folkemuseum. Det ble gått en runde på museet på Fagernes og man lyttet til hvilke fugler som sang der. Det pleier å være et godt utvalg sangfugler på denne tiden, så dette var en fin anledning til å lære noen nye fuglelyder.

Rolf Jørn Karlsen, leder av BirdLife Gjøvik, Land og Toten lokallag, fortalte at lokallaget sammen med BirdLife Oppland, markerte Fuglenes dag søndag 26. mai ved å delta med fuglekassesnekring for barna og markedsføring av BirdLife, på Naturens dag på Eiktunet, Gjøvik. De fikk besøk av mer enn 200 interesserte og ca. 70 fuglekasser ble laget av engasjerte barn.

BirdLife Sør-Gudbrandsdal lokallag hadde søndag 26. mai markering av Fuglenes dag i form av åpen dag med blant annet demonstrasjon av ringmerking.

BirdLife Nedre Glomma lokallag markerte Fuglenes dag med stand i Gamlebyen Fredrikstad lørdag 25. mai fra kl. 10. I tillegg inviterte man til å sette opp en fiskeørnplattform søndag 26. mai på Lilleng Ridesenter/Naturbarna AS i Onsøy.

BirdLife Østfold feiret Fuglenes dag søndag 26. mai ved Rokkevannet, hvor det bl.a. var ringmerking ved Knut Tronsen.

Kort oppsummert var 22 fylkesavdelinger og lokallag i alle landsdeler ute i år for å markere Fuglenes dag på ulikt vis. Da håper vi denne omtalen kan bli til inspirasjon for andre lokallag og avdelinger som ikke var med på Fuglenes dag i år.

Tomas Aarvak holder foredrag på Fuglenes dag 2024
Tomas Aarvak holdt foredrag på Fuglenes dag på Stabbursnes Naturhus i Lakselv, Finnmark. Det var om lag 50 personer som hadde møtt opp. FOTO: Randi Blix Sivertsen
Falkeklubben i Lofoten
Falkeklubben deltok på BirdLife Lofotens Fuglenes dag-arrangement! Teleskopene ble flittig benyttet. FOTO: Martine Horn Gjernes
På stand for Nesna og omegn lokallag
Conrad Stefan Müller og Janne Helen Lorentzen på stand på Fuglenes dag i Sandnessjøen for BirdLife Nesna og omegn lokallag. Begge er styremedlemmer i lokallaget. FOTO: Eivind Smørvik
August på stand for Nesna og omegn lokallag
August var på stand i sentrum av Sandnessjøen sammen med mor Janne på Fuglenes dag i regi av BirdLife Nesna og omegn lokallag. Standen ble gjenstand for stor oppmerksomhet, og her ble det mange fine fuglesamtaler med forbipasserende. FOTO: Janne Helen Lorentzsen
Fuglenes dag Engasjyen Rana lokallag
BirdLife Rana lokallag har fått et nytt lokale ved Engasjyen naturreservat. Om lag 30 personer møtte opp her på Fuglenes dag tirsdag 21. mai. FOTO: Eirik Røtnes
Fuglenes dag Gullkronene
BirdLife Vestfold inviterte til Fuglenes dag søndag 26. mai. Det var godt oppmøte på fuglesangtur til Gullkronene (øverst) – hele 45 personer møtte opp. FOTO: Finn Hauge
Fuglekassesnekring Holmen
BirdLife Vestfold inviterte til Fuglenes dag søndag 26. mai. Etter fuglesangtur til Gullkronene fortsatte dagen på Holmen med bl.a. fuglekassesnekring (bildet). FOTO: Finn Hauge
Fuglekassesnekring i regi av Gjøvik, Land og Toten lokallag.
Hektisk aktivitet når BirdLife Gjøvik, Land og Toten lokallag inviterte til fuglekassesnekring på Fuglenes dag. FOTO: Rolf Jørn Karlsen
Fuglekassesnekring i regi av Gjøvik, Land og Toten lokallag.
Det ble laget om lag 70 fuglekasser på Fuglenes dag i regi av BirdLife Gjøvik, Land og Toten lokallag! FOTO: Rolf Jørn Karlsen