Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Fuglenes dag på Naturhuset, Stabbursnes i Porsanger 2019

Atter en gang har NOF avd. Finnmark i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO), Finnmarkseiendommen (FeFo) og Stabbursnes Naturhus arrangert Fuglenes dag / Verdens trekkfugldag på Naturhuset i Porsanger. Og i år var det et ekstra trekkplaster - NOF avd. Finnmark sitt 50-årsjubileum. Jubilanten kan også i år se tilbake på et vellykket arrangement.

Av Dag Gjerstad

Publisert 28.05.2019

Fuglenes dag er i Finnmark et samarbeidsprosjekt mellom blant annet NOF, Finnmarkseiendommen (FeFo), Naturhuset i Porsanger og Statens naturoppsyn (SNO). Fuglenes dag er en regelmessig hending siste lørdag i mai - den beste tiden for skåding i Porsanger. I år sammenfalt dette med NOF avd. Finnmark sitt 50-årsjubileum, som ble markert med pomp og prakt seinere på kvelden.

Fagdelen var delt i to:

1. Vi fikk en detaljert gjennomgang av hogstens negative sider på fauna & flora i Alta kommune. Kenneth Johansen tok for seg raseringen av furuskogen, Jo Espen Tau Strand snakket om urskogens viktige rolle for en rekke plante- og sopparter, mens Arve Østlyngen ga oss en innføring i hønsehaukens skjulte og mystiske liv i gammelskogen. I etterkant ble det en debatt der grunneier representert ved daglig leder i FeFo, Jan Olli, redegjorde i detalj for restriksjonene som pålegges all hogst i Finnmark.

2. Tomas Aarvak fra NOF-sekretariatet ga en innføring i siste nytt fra dverggås-forskningen. Konklusjonen her er at dersom hekkingen slår til i år, er det store mulighet for en fordobling av stamfuglbestanden fra nå ca. 100 individer til 200 individer til høsten. Med mer enn 40 hekkepar i omløp, et betydelig uttak av predator-rev i vinter, samt mus i terrenget, bør forholdene være gode for denne utviklingen, spesielt om været i tillegg slår til.

Etter skåding som inkluderte servering og guiding i storlavvoen til SNO, ble det festmiddag i storsalen på Naturhuset. NOF avd. Finnmark har i sin 50-årige historie kun hatt ett æresmedlem; Jostein Grastveit. Han ble utnevnt i 1990 for sin pionérinnsats de første 15 årene av foreningens historie.

Etter ytterligere 30 år ble ikke mindre en 6 æresmedlemmer utpekt; Oddvar Betten, Nesseby; Paul Tore Nielsen, Alta; Andreas Lautz, Tana; Olaf Hunsdal, Nordreisa; Steinar Wikan, Pasvik samt Bjørn Frantzen, Longyearbyen. Vi er stolte av at vi fortsatt har med så mange ildsjeler, og gratulerer alle med dagen!

Avslutningsvis viste Dag Gjerstad lysbilder med retropreg fra sommeren 1972. Blant bildene ble det oppdaget en båndkorsnebb som hekket i nasjonalparken den sommeren. Hva finner man ikke når man leter i gamle arkiver. Dette er noe for sjeldenhetskomiteen å se på.

 

Nye æresmedlemmer 2019
NOF Finnmark sine nye æresmedlemmer, sett fra venstre mot høyre; Andreas Lautz (Tana), Oddvar Betten (Nesseby), Paul Tore Nielsen (Alta), Steinar Wikan (Pasvik), Olaf Hunsdal (Nordreisa) og Bjørn Frantzen (Longyearbyen) fotografert sammen med NOF Finnmarks leder Yngve Nilsen ytterst til høyre. FOTO: Tomas Aarvak
Foredrag Fuglenes dag 2019
Kenneth Johansen prater om raseringen av furuskogen i Alta. FOTO: Tomas Aarvak