Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Gås i fokus for Trondheimsfjorden Våtmarkssenter

Fredag 3. januar kunne Trondheimsfjorden Våtmarkssenter invitere til åpning av «Gåseveggen». Hovedfokuset er på kortnebbgåsa, og utstillingen viser informasjon om trekkveier, bestandsutvikling og utfordringer i forvaltningen av arten. «Gåseveggen» er første byggetrinn i en større utstilling som senteret jobber med.

Av Magne Myklebust

Publisert 07.01.2014

Det nye året startet sprekt for Trondheimsfjorden Våtmarkssenter som befinner seg i Verdal, Nord-Trøndelag. Allerede fredag 3. januar var det åpning av «Gåseveggen», som er en flyttbar utstillingsvegg som informerer publikum om kortnebbgåsa. Ordfører Bjørn Iversen i Verdal kommune og miljøverndirektør Bjørnar Wiseth fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag var blant de inviterte gjestene.

I trekktidene raster svalbardbestanden av kortnebbgås i kulturlandskapet ved Trondheimsfjorden, og spesielt kommunene på østsida av fjorden får besøk av store mengder med gjess. Om våren påføres landbruket betydelige beiteskader, og det har vært mye fokus på kortnebbgåsa fra næringshold. Det er derfor viktig at man sprer informasjon om arten til publikum, og om betydningen av Trøndelag som matkammer for gjessene i trekktidene.

Våtmarkssenteret er et aksjeselskap der aksjonærene er NOF, Norges Naturvernforbund samt et par privatpersoner. NOF er hovedaksjonær. Styreleder i Trondheimsfjorden Våtmarkssenter er Svein Karlsen, som er leder av NOFs fondsstyre samt tidligere miljøverndirektør i Nord-Trøndelag. NOFs representant i senterets styre er Edvin Thesen, som også sitter i NOFs sentralstyre.

Svein Karlsen forteller til NOF at «Trondheimsfjorden Våtmarkssenter nå er inne i en svært positiv utvikling hvor mye skjer. Gåseveggen er første byggetrinn i en omfattende utstilling som senteret jobber med. Byggetrinn 2 skal bli et stort kart over verneområder fra Trondheimsfjorden og nordover til og med Børgefjell nasjonalpark. Byggetrinn 3 vil være et samarbeid med marinbiologisk stasjon ved NTNU, og fokuset vil være på verneverdier i marine områder. Korallrev står sentralt i dette arbeidet.».

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter ønsker å få status som et autorisert våtmarkssenter. Med den nye utstillingen og ambisiøse framtidsplaner skulle man være godt på vei!

Trondheimsfjorden Våtmarkssenter

Gåsevegg Trondheimsfjorden Våtmarkssenter
Her er gåseveggen som skal informere publikum om kortnebbgåsas bestandsforhold, artens trekkveier og den utfordrende forvaltningen av en bestand i sterk vekst. FOTO: Edvin Thesen
Svein Karlsen gratuleres av ordfører Bjørn Iversen
Tidligere miljøverndirektør Svein Karlsen (nå styreleder i Trondheimsfjorden Våtmarkssenter) gratuleres av ordfører Bjørn Iversen i Verdal kommune. FOTO: Edvin Thesen