Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Se etter kortnebbgjess med gps-halsbånd!

I 2018 ble kortnebbgjess fanget på Svalbard og i Finland og utstyrt med gps-halsringer for å kartlegge hekkeområder og trekkrutene til overvintringsplass. Hvis du ser merkede fugler i felt er vi veldig interessert i å få vite om de har en partner og unger. Du kan rapportere dette direkte til k.schreven@nioo.knaw.nl eller via www.geese.org.

Av Kees Schreven og Jesper Madsen

Publisert 14.09.2018

Sommeren 2018 dro en ekspedisjon med danske, nederlandske og norske forskere til Svalbard for å fange kortnebbgjess på hekkeplass. 34 individer ble utstyrt med gps-gsm halsbånd som registrerer forflytninger året rundt. Halsbåndene er hvite med en tosifret svart inskripsjon (kombinasjon av bokstav og tall) og har to solcellepaneler som sørger for strøm til elektronikken. Halsbåndene veier kun 38 gram, og atferdstudie gjennomført før og etter slipp viste at gjessene ble fort vant til disse og oppførte seg som normalt.

Hovedformålet til denne forskningen er å lære mer om hvordan gjess bruker de arktiske habitatene rett etter snøsmelting. Tidlig snøsmelting er vanligvis fordelaktig fordi gjessene kan starte hekkingen raskt etter ankomst og kan utnytte høykvalitets vegetasjon sammen med ungene. Men, med de raske klimaendringene smelter snøen tidligere og gjessene kan derfor ankomme for seint til å utnytte denne spireeffekten. På den andre siden så blir flere områder nå tilgjengelige fordi snøen forsvinner over større områder enn tidligere, noe som gjessene kan benytte seg av.

På våren 2018 ble også 10 kortnebbgjess fanget under rasting på en nyetablert vårtrekkvei gjennom Finland, med formål å finne ut av hvilket hekkeområde disse fuglene hører til og hvordan de trekker dit. 

Alle disse gps-merkede fuglene kan dukke opp i Norge, så om du ser en av de så vil vi svært gjerne vite om de har en partner og unger. Unge kortnebbgjess holder seg med foreldrene inntil seinvinteren og av og til helt til den påfølgende våren. Det går fint an å se om de voksne har unger fordi familien holder sammen, selv inne i større flokker av kortnebbgjess. Rapporter dine observasjoner direkte til k.schreven@nioo.knaw.nl eller på www.geese.org.

 

Kortnebbgås med gps-halsbånd
Nærbilde av en kortnebbgås med gps-halsbånd ringmerket på Svalbard. FOTO: Kees Schreven