Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOF innstifter to nye priser

NOF har til nå ikke hatt noen priser som gir mulighet for å belønne eller motivere medlemmer som gjør en betydelig innsats. Det gjør vi nå ved å opprette prisene Årets fossekall og Fuglevernprisen. Begge priser planlegges å deles ut første gang under årsmøtet til våren. Vi ber deg som har forslag til kandidater om å sende dette inn til NOF før 1. februar.

Av Sentralstyret

Publisert 16.12.2014

Hvorfor gjør vi dette?

Mange av våre medlemmer gjør en betydelig innsats for foreningen og for fuglevernet. Det er vi veldig takknemlige for. Gjennom å opprette to priser håper vi både å kunne belønne- og å motivere til videre innsats. Ved å bli tildelt en slik pris vil en også få løftet frem de gode eksemplene som kan stimulere andre til å bidra med sine ressurser.

Årets fossekall

Prisen er forbeholdt en enkeltperson - en ildsjel - som har gjort en særlig innsats for NOF og/eller har bidratt med stor innsats som har skapt gode resultater innenfor fuglevern, rekruttering av nye medlemmer, overvåking, medieeksponering eller foreningsdrift.

Prisstørrelsen er på kr. 10 000 og gis i form av et gavekort fra Natur og Fritid AS. Prismottaker må være medlem av NOF og en kan ikke foreslå seg selv.

Fuglevernprisen

Prisen deles årlig ut til et prosjekt, lokallag eller fylkesavdeling som har gjort seg særlig bemerket innen fuglevern. Hensikten med prisen er å støtte opp under det videre arbeidet som prisvinneren planlegger å gjøre. Med fuglevern tenker vi først og fremst på områder som restaurering, prosjekter som bidrar til bestandsøking (f.eks. fuglekasser, kunstige reir) for enkeltarter, informasjons- og mediearbeid knyttet til fuglevern, samhandling med offentlige myndigheter som bidrar til en bedret situasjon for et område eller en art. Det er ønskelig at prisen bidrar til å løfte arbeidet ytterligere eller at det bidrar til at nye, tilsvarende prosjekter starter opp. (prisen gis ikke til avsluttede prosjekter som ikke har en fortsettelse).

Et støttet prosjekt må ha tilknytning til NOF. Prisvinneren kan ikke foreslå seg selv som aktuell for prisen (for lokallag og fylkesavdelinger vil dette si at styrene i de respektive leddene ikke kan foreslå eget lag/egen avdeling).

Prisen er på kr. 30.000,- for 2015.

Hvordan foreslå kandidater?

Vi ønsker mange gode forslag til kandidater. Den som sender inn forslag må beskrive personen eller prosjektet og gi en begrunnelse, gjerne supplert med resultater som er oppnådd.  Forslag til kandidater sendes til nof@birdlife.no, merkes med «Årets fossekall» eller «Fuglevernsprisen» og underskrives av et NOF-medlem. Prisvinneren velges ut av sentralstyret etter innstilling fra NOFs sekretariat og prisen deles ut på det sentrale årsmøtet. Dersom vi ikke finner at noen av forslagene er gode nok har sentralstyret mulighet til å overføre prisen til påfølgende år.

Vi ber deg nå tenke gjennom hvem du mener bør hedres, og så sende ditt forslag til oss innen 1. februar!

Fossekall
Hvem blir Årets fossekall? Det kan du være med på å avgjøre! Prisen er forbeholdt en enkeltperson- en ildsjel- som har gjort en særlig innsats for NOF og/eller har bidratt med stor innsats som har skapt gode resultater innenfor fuglevern, rekruttering av nye medlemmer, overvåking, medieeksponering eller foreningsdrift. Gi oss ditt forslag til kandidat innen 1. februar 2015. FOTO: Jan Erik Røer
Hornedammen
Hornedammen på Stange i Hedmark er en av mange dammer som er laget av Våtmarksgruppa til NOF avd. Hedmark. Med Fuglevernprisen ønsker NOF å hylle det prosjekt, lokallag eller fylkesavdeling som har gjort seg særlig bemerket innen fuglevern. FOTO: Trond Vidar Vedum