Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Åkerriksetrekket har startet

En norsk åkerrikse med satellittsender har startet høsttrekket! Fuglen som trolig hekket på Jæren i sommer har nå flyttet seg til den danske øya Læsø øst for Fredrikshavn. Lite er kjent om hvor norske åkerrikser oppholder seg utenfor sangperioden, og vi håper å følge denne fuglen videre til overvintringsområdet.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 10.09.2015

Åkerriksa er en kritisk truet art i Norge, med en bestand på 150-200 syngende fugler de siste årene. Arten har et skjult levesett, og mye er ukjent om hvor den oppholder seg utenfor sangperioden om våren og sommeren. Lite er også kjent om artens trekkveier og overvintringsområder. NOF har derfor satt i gang et prosjekt hvor satellittsendere benyttes for å forsøke å kaste lys over noe av dette.

De siste dagers utvikling har vært veldig spennende i dette prosjektet. For første gang kan vi følge en norsk åkerrikse på høsttrekket sørover fra Norge. Den aktuelle åkerriksa ble fanget og merket natt til 30. mai ved Vigrestad i Hå kommune, sør på Jæren i Rogaland, hvor den trolig også har hekket i sommer. Den oppholdt seg så sent som 7. september mellom Obrestad og Nærbø i Hå kommune på Jæren. Den 9. september kl. 16 kom et nytt satellittplott av fuglen, som ved dette tidspunktet oppholdt seg på Læsø, en øy øst for Fredrikshavn i Danmark. Senere på kvelden samme dag kom et nytt plott fra fuglen som kunne tyde på at den nå var på vei videre sørover.

Vi håper å kunne følge fuglen videre på høsttrekket gjennom Europa og den farefulle Middelhavsregionen, mot overvintringsområdene som tradisjonelt har blitt antatt å befinne seg i sentrale og østlige deler av Afrika sør for Sahara.

Informasjon om NOFs åkerrikseprosjekt

Kart åkerriksetrekk
Dette kartutsnittet viser satellittplottene for åkerriksa under årets høsttrekk så langt. Fuglen oppholdt seg på Jæren frem til 7. september og 9. september var den i området ved Læsø i Danmark. FOTO: Norsk Ornitologisk Forening