Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Lista Fuglestasjon – en del av NOF

Lista Fuglestasjon har nylig blitt en del av Norsk Ornitologisk Forening! For NOF er det en betydelig styrke å få en så veldrevet fuglestasjon inn som en integrert del av organisasjonen. Betydningen av Lista Fuglestasjons arbeid ble nylig presentert i en flott reportasje i Aftenposten.

Av Magne Myklebust

Publisert 22.04.2015

Lista Fuglestasjon har siden oppstarten i 1990 vært drevet som en egen organisasjon, med årsmøter og medlemskontingent. To årsmøter på rad i fuglestasjonen har nå gitt sin tilslutning til at stasjonen skal opphøre som egen organisasjon og heller bli en integrert del av Norsk Ornitologisk Forening.

For NOF er det en betydelig styrke at en så veldrevet fuglestasjon blir en del av organisasjonen. Siden 1990 har Lista Fuglestasjon drevet bestandsovervåking gjennom systematiske trekktellinger og standardisert nettfangst. Etter 25 år er materialet betydelig, og utgjør en svært verdifull del av norsk naturovervåking. I 2005 ble da også det standardiserte overvåkingsarbeidet til Lista og Jomfruland fuglestasjoner innlemmet i «Terrestrisk naturovervåking» (TOV). Det å bli en del av TOV har vært viktig for de to stasjonene, og sier mye om verdien av materialet de har å tilby.

For Lista Fuglestasjon betyr det å bli en del av NOF at man kan bruke mer tid på det å faktisk drive en fuglestasjon, og mindre tid på formaliteter og administrasjon. Man har også blitt en del av en organisasjon med sunn økonomi og en fagavdeling med betydelig kompetanse. Dette betyr også at butikken Natur og Fritid AS nå er heleid av NOF. Vi snakker derfor her om en klassisk vinn-vinn situasjon for begge parter.

Langtidsserier for overvåking av fuglebestander er viktige i mange sammenhenger, bl. a. for å se på effekter av klimaendringer. Dette er et tema som opptar mange, også norske journalister. I forrige uke møtte NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken, seniorrådgiver i NOF Jan Erik Røer og stasjonssjef på Lista Fuglestasjon Aïda Lopez Aftenpostens Ole Mathismoen på Lista for å snakke om klimaendringer og fugler, eksemplifisert gjennom arbeidet til Lista fuglestasjon. Resultatet har blitt en ypperlig reportasje i Aftenposten, der man over seks sider i avisas lørdagsutgave 18. april kunne lese om «Trekkfugler i trøbbel». På nettet ble dette presentert dagen før. Reportasjen er en flott framstilling av det komplekse temaet som klimaendringenes effekt på fuglebestandene faktisk er. Slik medieomtale er naturligvis både svært viktig og hyggelig både for NOF og fuglevernsaken!

Lista Fuglestasjon har sin egen nettside, med nyheter fra stasjonen, logg fra dagens fangst og en betydelig mengde annen viktig informasjon.  Går du inn på Logg i venstremargen, velger du «Artsliste fra logg». Trykk på f. eks. fiskemåke (nr. 150), grågås (nr. 7) eller løvsanger (nr. 274) så ser du resultatene fra standardisert fangst eller trekktellingene vår og høst. Slik ønsker Lista fuglestasjon med tiden å få presentert alle arter stasjonen har et materiale på.

Da gjenstår det bare å ønske Lista Fuglestasjon velkommen som en del av NOF!

Lista Fuglestasjon
Lista Fuglestasjon er nå en del av Norsk Ornitologisk Forening! Stasjonen er strategisk plassert på Lista fyr i Farsund, Vest-Agder. FOTO: Jan Erik Røer
NOF og Lista Fuglestasjon er sant!
Fusjonen er et faktum! FOTO: Norsk Ornitologisk Forening
Steinskvett
Steinskvett er logofuglen til Lista Fuglestasjon. FOTO: Jan Erik Røer