Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Oppsummering av NSKFs møte i mai 2015

Årets første møte i den nasjonale sjeldenhetskomiteen (NSKF) ble avholdt på Jæren helga 1.-3. mai. I løpet av helga ble flere vanskelige saker ferdigbehandlet, og to langtekkelige revurderingsprosesser ferdigstilt. En ny underart for landet ble også godkjent.

Av Oddvar Heggøy og Tor A. Olsen

Publisert 04.06.2015

Blant de ferdigbehandlede sakene ble en ny underart for landet (og Vestpalearktis) godkjent:

 • Ærfugl Somateria mollissima v-nigrum: Ad. hann Vardø, FI 19.02.-18.04.2014

Norske funn av ørnvåk Buteo rufinus har i flere år vært oppe til revurdering. Denne prosessen har dratt ut mye lenger enn planlagt, blant annet etter at landets tidligere godkjente førstefunn ble trukket tilbake av observatørene. Ingen av de norske funnene har tilgjengelig dokumentasjon i form av bilder, men etter konsultasjon med sjeldenhetskomiteene i Sverige og Danmark om kriterier og forekomstmønster foreligger nå tre godkjente funn av arten i Norge:

 • 2K+ Mølen, Larvik, VE 07.05.1996
 • Ad. Jåbekk, Mandal, VA 19.09.1996
 • 2K+ Ilene, Tønsberg, VE 21.08.2005

En annen revurderingsprosess som ble avsluttet på møtet omhandlet den norske funnmassen av rødfotand Anas rubripes. Problematikken rundt hybridisering med stokkand A. platyrhynchos har vært grobunn for mye uenighet og diskusjon blant ekspertene rundt hva som kan betraktes som gjeldende bestemmelseskriterier for «rene» rødfotender. Resultatet fra revurderingen viser at vi nå har tre godkjente funn av denne arten i Norge:

 • Ad. hann Grudavatnet, Klepp, RO 05.03-03.06.1995
 • Ad. hann Klingsundet, Steinkjer, NT 21.-25.04.2006
 • Ad. hann Gaulosen, Trondheim, ST 19.04-01.05.2013

Videre regnes følgende funn som hybrider mellom stokkand og rødfotand:

 • Ad. hann Tønsberg & Nøtterøy, VE 19.09.2003-2014
 • Ad. hann Surnadal, MR 07.10.2003-03.10.2006

I forkant av den forventede splittingen av rødstrupesanger Sylvia cantillans i tre nye arter (totalt fem taksa), har NSKF startet en revurdering av hele den norske funnmassen av artskomplekset. Revurderingen er enda ikke ferdigstilt (13 funn til og med 2014 gjenstår), men en god del av funnene lar seg bestemme sikkert til en av de tre foreslåtte nye artene. De foreløpige resultatene viser en klar overvekt av funn av den østlige formen (som trolig beholder det vitenskapelige navnet S. cantillans). Det ser ikke ut til å foreligge funn av formen som trolig får det vitenskapelige navnet S. subalpina, og som hekker på flere av øyene i Middelhavet og nord i Italia, mens en håndfull funn av den vestlige formen (som antakelig får det vitenskapelige navnet S. inornata) ser ut til å foreligge. Dette funnmønsteret stemmer godt overens med det som har blitt dokumentert i andre land i Nord-Europa. Vi kommer tilbake med informasjon om det endelige resultatet når revurderingen er ferdigstilt.

Blant andre pågående revurderingsprosesser kan nevnes kanada-/polargjess (Branta), kaspi-/gulbeinmåke (Larus), myrpiplerke (Anthus) og jomfrutrane (Grus virgo). Sistnevnte art er oppe til revurdering i kjølvannet av fjorårets funn i Vestfold for å sikre at alle norske funn blir vurdert likt med hensyn på kategorisering.

Det ble også godkjent flere interessante funn blant de ordinære sakene som var oppe til vurdering. Blant annet kan følgende nevnes:

 • Spottesanger Hippolais polyglotta: Utsira, RO 28.05.2014 (6. funn)
 • Svarthodesanger Sylvia melanocephala: 2k+ M Rott, Sola, RO 11.07.2014 (4. funn)
 • Rødøyevireo Vireo olivaceus: 1k+Syre, Karmøy, RO 03.10.2014 (2. funn)

NSKF har lenge fulgt systematikken til den taksonomiske komitéen «Association of European Records and Rarities Committees (AERC)». Det har de siste årene vært liten progresjon i AERCs arbeid, noe som medfører at det tar lang tid før allment aksepterte taksonomiske endringer blir endelig vedtatt. I enkelte tilfeller har NSKF av denne grunn sett seg nødt til å ta avgjørelser som ikke er i tråd med AERCs taksonomiske retningslinjer. På NSKFs møte i starten av mai ble det derfor diskutert hvorvidt man heller burde følge en mer oppdatert og jevnt arbeidende taksonomisk komité. Dette er et tema som vil bli videre diskutert i tiden som kommer.

I august 2015 arrangeres et felles møte for alle de nordiske sjeldenhetskomitéene (Finland, Sverige, Norge, Danmark og Island) utenfor Århus i Danmark. Møtet kommer som en del av oppfølgingen av et initiativ som ble tatt av den svenske sjeldenhetskomitéen høsten 2013, da et tilsvarende møte ble avholdt på Falsterbo i Skåne. Av temaer som vil bli diskutert på dette møtet er bl.a. underarter av kanadagås, myrpiplerke og splittingen av rødstrupesanger i tre nye arter. Det vil også bli jobbet videre for å sikre felles retningslinjer for vurdering av funn på tvers av landegrensene.

NSKF-rapporten for årene 2011 og 2012 er ferdigstilt og tilgjengelig på NSKFs nettsider. Komiteen er også godt i gang med en samlerapport for rapportårene 2013 og 2014.

Stillehavsærfugl
Denne "stillehavsærfuglen" (u.a. Somateria mollissima v-nigrum; fuglen nederst til høyre) ble observert i områdene rundt Vardø våren 2014, og godkjent på NSKF-møtet i mai 2015. Før dette var underarten aldri tidligere påvist i Vestpalearktis. FOTO: Tormod Amundsen/www.biotope.no
Rødøyevireo
Rødøyevireo (Vireo olivaceus) ble for første gang påvist i Norge på Kvitsøy i Rogaland 2. oktober 2014. Dette individet ble oppdaget på Karmøy dagen etter, og regnes som et nytt funn. FOTO: Frank Steinkjellå/www.franki.no