Hopp til hovedinnhold

Publikasjoner fra NSKF


I den nedlastbare PDF'en "Sjeldne fugler i Norge i 1999 og 2000" kan du lese om hele ni nye arter for landet. Bildet viser Norges første sumpvipe Chettusia leucura fra Finnmark i juli 2000. (Foto: Morten Vang) Større bilde

NSKF utarbeider årlige rapporter over komiteens arbeid. Rapportene presenterer status på behandlede observasjoner fra rapportåret. I tillegg presenteres eldre observasjoner som er sendt inn for behandling, men som av en eller annen grunn ikke er presentert i rett årsrapport. Funnstatistikken som presenteres i rapportene danner grunnlaget for utarbeidelsen av den offisielle Norgeslisten over fugler påtruffet i NSKFs ansvarsområde.

Rapportene har fra og med 1999 blitt publisert i Ornis Norvegica. Tidligere har NSKFs publikasjoner blitt publisert i Sterna (som ikke lenger utgis) og Vår Fuglefauna. For å øke tilgjengeligheten kan alle publikasjonene til NSKF lastes ned fra denne siden. PS! Noen av de eldre rapportene kan være relativt tunge å laste ned pga. scanning i høy kvalitet.

Du kan også bestille de originale publikasjonene ved å sende en forespørsel til sekretariatet på e-post post@birdlife.no.Komplett publikasjonsliste

 1. Ree, V. 1975: Norsk navne- og sjeldenhetskomite (NNSK) i samarbeid med lokale rapport- og sjeldenhetskomiteer (LRSK). Sterna 14: 169-174.
 2. Ree, V. 1976: Rapport fra NNSK’s virksomhet april 1975 - april 1976. Sterna 15: 179-197.
 3. Michaelsen, J. 1979: Rapport fra NNSK’s virksomhet mai 1976 - 1977. Vår Fuglefauna 2: 54-61.
 4. Bentz, P.-G. 1979: Rapport fra NNSK’s virksomhet 1978. Vår Fuglefauna 2: 171-175.
 5. Ree, V. 1980: Rapport fra NSKF’s virksomhet 1979. Vår Fuglefauna 3: 245-278.
 6. Numme, G. 1981: Sjeldne fugler i Norge i 1980 – en rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 4: 266-269.
 7. Ree, V. 1981: Rettelser og kommentarer til NSKF’s 1979-rapport i Vår Fuglefauna nr. 4 1980. Vår Fuglefauna 4: 269-270.
 8. Michaelsen, J. 1985: Sjeldne fugler i Norge i 1981. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 8: 49-52.
 9. Gjershaug, J. O. 1985: Sjeldne fugler i Norge i 1982. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 8: 53-56.
 10. NSKF 1985: Rettelser til NSKF-rapport for 1982. Vår Fuglefauna 8: 153.
 11. Bentz, P.-G. 1986: Sjeldne fugler i Norge i 1983. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 9: 29-33.
 12. Bentz, P.-G. 1986: Sjeldne fugler i Norge i 1984. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 9: 243-249.
 13. Bentz, P.-G. 1987: Sjeldne fugler i Norge i 1985. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 10: 91-95.
 14. Bentz, P.-G. 1988: Sjeldne fugler i Norge i 1986. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 11: 87-95.
 15. Bentz, P.-G. 1989: Sjeldne fugler i Norge i 1987. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 12: 101-110.
 16. Bentz, P.-G. & Clarke, A. W. 1990: Sjeldne fugler i Norge i 1988. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 13: 131-143.
 17. Clarke, A. W. 1991: Sjeldne fugler i Norge i 1989. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF), NZF og NOF. Vår Fuglefauna 14: 135-150.
 18. Clarke, A. W. 1992: Sjeldne fugler i Norge i 1990. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Vår Fuglefauna 15: 139-155.
 19. Bosy, R. G. & Clarke, A. W. 1993: Sjeldne fugler i Norge i 1991. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Vår Fuglefauna 16: 205-225.
 20. Gustad, J. R. 1994: Sjeldne fugler i Norge i 1992. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Vår Fuglefauna 17: 259-278.
 21. Gustad, J. R. 1995: Sjeldne fugler i Norge i 1993 og 1994. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Vår Fuglefauna 18: 259-302.
 22. Jensen, T. & Mjøs, A. T. 1998: Sjeldne fugler i Norge i 1995. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Fugleåret 1995. Vår Fuglefauna suppl. nr. 2: 4-25.
 23. Høyland, B. O., Heggland, H. & Mjøs, A. T. 2000: Sjeldne fugler i Norge i 1996. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Fugleåret 1996. Vår Fuglefauna suppl. nr. 3: 4-24.
 24. Høyland, B. O., Heggland, H. & Mjøs, A. T. 2001: Sjeldne fugler i Norge i 1997 og 1998. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Fugleårene 1997 & 1998. Vår Fuglefauna suppl. nr. 4: 4-31.
 25. Mjøs, A. T. & Solbakken, K. Aa. 2001: Sjeldne fugler i Norge i 1999 og 2000. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Ornis Norvegica 24: 3-59.
 26. Mjøs, A. T. 2002: Revurdering av eldre funn og endringer på den norske fuglelisten. Ornis Norvegica 25: 64-92.
 27. Solbakken, K. Aa., Gullberg, A. & Mjøs, A. T. 2003: Sjeldne fugler i Norge i 2001. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Ornis Norvegica 26: 4-47.
 28. Bunes, V. & Solbakken, K. Aa. 2004: Sjeldne fugler i Norge i 2002. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Ornis Norvegica 27: 4-47.
 29. Mjølsnes, K. R., Bunes, V. & Solbakken, K. Aa. 2005: Sjeldne fugler i Norge i 2003. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Ornis Norvegica 28: 4-50.
 30. Mjølsnes, K. R., Bunes, V., Olsen, T. A. & Solbakken, K. Aa. 2006: Sjeldne fugler i Norge i 2004. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Ornis Norvegica 29: 68-109.
 31. Olsen, T. A. & Mjølsnes, K. R. 2007: Sjeldne fugler i Norge i 2005. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Ornis Norvegica 30: 68-115.
 32. Olsen, T. A., Tveit B. O., Bunes, V. & Mjølsnes, K. R. 2008: Sjeldne fugler i Norge i 2006. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Ornis Norvegica 31: 48-97.
 33. Olsen, T. A. & Mjølsnes, K. R. 2009: Sjeldne fugler i Norge i 2007. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Ornis Norvegica 32: 4-41.
 34. Olsen, T. A. & Bunes, V., Egeland, Ø., Gullberg, A., Mjølsnes, K. R. & Tveit, B. O. 2010: Sjeldne fugler i Norge i 2008. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Ornis Norvegica 33: 4-48.
 35. Olsen, T. A. 2014. Sjeldne fugler i Norge i 2009 og 2010. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomité for fugl (NSKF). Fugleåret 1: 4-87.
 36. Heggøy, O. & Olsen, T. A. 2015: Sjeldne fugler i Norge i 2011 og 2012. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Fugleåret 2: 4-89.
 37. Olsen, T. A., Heggland, H., Mjølsnes, K., Rix, S., Tveit, B. O., Egeland, Ø. & Heggøy, O. 2016: Sjeldne fugler i Norge i 2013 og 2014. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Fugleåret 3: 4-69.
 38. Olsen, T. A. 2017: Sjeldne fugler i Norge i 2015. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Fugleåret 4: 4-49.
 39. Olsen, T. A. 2018: Sjeldne fugler i Norge i 2016. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Fugleåret 5: 4-65.
 40. Olsen, T. 2019: Rødstrupesanger: ID-nøtt i rødt, hvitt og grått. Vår Fuglefauna 42: 140-147.
 41. Olsen, T. 2019: Sjeldne fugler i Norge i 2017. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Fugleåret 6: 4-65.
 42. Olsen, T. 2020: Sjeldne fugler i Norge i 2018. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Fugleåret 7: 4-59.
 43. Olsen, T. 2021: Sjeldne fugler i Norge i 2019. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Fugleåret 8: 4-59.
 44. Olsen, T. & Kvam, H. 2021: Ny taksonomi og systematikk for fugl i Norge. Vår Fuglefauna 44: 26-31.
 45. Olsen, T. 2021: Sjeldne fugler i Norge i 2020. Rapport fra Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF). Fugleåret 9: 4-67.