Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Bli med på EuroBirdwatch 3. - 4. oktober

EuroBirdwatch (EBW) er et av BirdLife International sine årlige arrangement. Det handler om å registrere flest mulig fuglearter og individer i løpet av helgen. På denne tiden av året er fugletrekket i fokus og et naturlig mål for NOF er at alle landets fugletårn blir besøkt. All registrering foretas i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner.

Av Morten Ree

Publisert 30.09.2015

BirdLife har som mål å få best mulig mediedekning under EBW slik at viktigheten av bevaring av verdifull natur settes i fokus opp mot det massive fugletrekket som finner sted vår og høst. Det er svært viktig å beskytte viktige trekkveier og rasteplasser for fugler. Spesielt er nedbygging og forringelse av våtmarksområder i viktige trekk-korridorer svært skadelig for fugletrekket.

Målet er å få flest mulig deltakere enten ved at man tar en fugletur på egen hånd, sammen med venner eller oppsøker et arrangement. Selv om trekkfugler er i fokus, så håper vi at folk også søker ut i skog og fjell slik at vi får flest mulig arter registrert. NOF oppfordrer at alle observasjoner legges inn i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner så raskt som mulig, ettersom BirdLife har satt frist til søndag kl. 17.00 med å få inn data fra sine partnerorganisasjoner. Det vil bli foretatt en ny rapportering noen dager senere slik at alle kommer med.

I fjor deltok mer enn 33 000 fugleinteresserte over hele Europa og Sental-Asia. Det ble registrert til sammen 7,5 millioner fugler. Det var i underkant av 1200 arrangement og totalt deltok 38 land. For NOF må målet være å bedre fjorårets deltakelse hvor vi hadde 438 deltakere og totalt 175 530 fugler registrert, fordelt på 226 arter.

Siste 7-årsperiode er det kun sju arter som har vært representert som «Tre på topp» i Norge. Det har vært variasjon i hvem som har ligget på topp, men bjørkefink har gjort det tre av de syv årene. Naturlig nok så er listen dominert av trekkende arter.

Vi oppfordrer at så mange som mulig bruker tid i felt i helgen 3. – 4. oktober og at målet om at alle fugletårn blir besøkt innfris så langt det lar seg gjøre.

Informasjon og historikk fra BirdLife om EBW finnes her.

Historisk tilbakeblikk på de sju siste års EBW i Norge

Stær
Blir det mye stær å se på høsttrekket i år? Det blir spennende å følge med på tallene på stær og andre arter i forbindelse med EuroBirdwatch. Kanskje har den våte og kalde våren og forsommeren ikke rammet stæren like hardt som de mindre insektetende spurvefuglene. FOTO: Jan Erik Røer
EBW logo 2015
Logo for EuroBirdwatch 2015. Som alltid går arrangementet av stabelen den første helga i oktober, som i år er 3.10 og 4.10 FOTO: BirdLife International