Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Velkommen til NOFs årsmøte i Tønsberg 25. april

Det nærmer seg NOFs årsmøte! I år er det NOF avd. Vestfold som er arrangøravdeling, og arrangementet blir i Tønsberg helgen 24.-26. april.

Av NOFs sentralstyre

Publisert 14.03.2015

Tradisjonen tro avholder NOF sitt årsmøte siste helgen i april. Som vertskap ønsker NOF avd. Vestfold velkommen til Tønsberg og Vestfold. På denne tiden av året vil nok fylkesavdelingens logofugl – nattergalen – være fraværende, men besøk gjerne fylket i mai og opplev denne kraftfulle sangeren i noen av Vestfolds fineste våtmarker.

NOF avd. Vestfold

NOF avd. Vestfold er en av NOFs eldste fylkesavdelinger – den ble stiftet allerede i 1959. Sentrale personer i dette miljøet var også med på å stifte NOF i 1957. Selv om miljøet omkring NOF avd. Vestfold på den tiden var nokså lite, hadde flere sentrale personer et høyt kunnskapsnivå om fugl og, ikke minst, et pågående og sterkt miljøengasjement. Dette gjenspeiles gjennom våre valg av ulike ekskursjonsmål, hvor alle går til vernede naturområder kjent for sitt rike fugleliv.

I dag representerer NOF. avd. Vestfold en aktiv og naturvernrettet fylkesavdeling med drøyt 400 medlemmer. Vestfold har to fuglestasjoner som NOF avd. Vestfold har et tett og nært samarbeid med.

Store Færder ornitologiske stasjon er en av landets eldste fuglestasjoner. Stasjonen ligger på en øy i ytre Oslofjord, i Tjøme kommune, og er nå en del av Færder nasjonalpark. Stasjonen startet sitt ornitologiske arbeide allerede i 1962. Sjøfugltellinger, observasjoner av trekkende fugl samt fangst og ringmerking er omfattende og foregår under hele vår- og høsttrekket.

Mølen ornitologiske stasjon ble opprettet i 1974. Stasjonen ligger på det såkalte Vestfoldraet helt sør i fylket i Larvik kommune. Stasjonen ligger i Mølen fuglefredningsområde som også er kjent for sin geologi og mange rullesteinstrender. Årlig har området mer en 100 000 besøkende. Fugletrekket over Mølen, og da særlig på enkelte høstdager, kan oppleves som intenst og storslått. På høsten foregår det også fangst og ringmerking av fugler.

Overnatting og bespisning

Overnatting er bestilt på Tønsberg Vandrerhjem som ligger kun 50 m fra stedet hvor møter og bespisning skal foregå. Vandrerhjemmet ligger i naturskjønne omgivelser ved foten av Slottsfjellet, skjermet for trafikkstøy til tross for sentrumsnær plassering. Det tilbys overnatting i 2-, 4- og 6- sengsrom. Noen av rommene har bad og WC, ellers er dette plassert på gangen. Det er kun noen få to-sengs rom, og disse vil i første rekke bli prioritert for par. Stedet har gratis parkering.

For de som eventuelt vil ordne egen overnatting, så ligger et Thon-hotell forholdsvis nært.

Møter, foredrag og bespisning vil foregå på Tønsberg Mathus som ligger vegg i vegg med Slottsfjellmuseet, like nedenfor vandrerhjemmet. Stedet har bar med alle rettigheter. Alle måltider bortsett fra frokost vil foregå her. Vi gjør oppmerksom på at alle drikkevarer til måltidene betales av den enkelte bortsett fra at en «enhet» (brus, øl eller et glass vin) er inkludert til middagen.

Museet vil holde åpent til avtalt tid på lørdag slik at årsmøtedeltakerne kan avlegge et besøk.

Betaling for overnatting og bespisning gjøres etter påmelding direkte til NOF sentralt på kontonummer 4358 50 12840 og merkes «Årsmøte 2015».

Påmelding 

Meld deg på her innen fredag 10. april. Prisene finner du på påmeldingsskjemaet. Spørsmål om arrangementet rettes til følgende kontaktpersoner:

  • NOFs sekretariat: Morten Ree (organisasjonskonsulent). Tlf. 73 84 16 44 / 481 77 973 / e-post: morten@birdlife.no
  • NOF avd. Vestfold: Finn Hauge (leder). Tlf. 924 44 316 / e-post: fihau@online.no

Program

Fredag 24. april:

17.00: Fremmøte og registrering fra dette tidspunkt og utover kvelden (Tønsberg Vandrerhjem, Dronning Blancas gate 22).
19.00-20.00: Varmrett (Tønsberg Mathus & catering, Farmannsveien 30).
20.00–21.30: Parallelle sesjoner (Tønsberg Mathus & catering).

  • Samling for tillitsvalgte og ansatte (eget program).
  • Foredrag om fugler og fuglelokaliteter i Vestfold ved Terje Axelsen.

21.30: Sosialt samvær (Tønsberg Mathus & catering).

Lørdag 25. april:

06.00–08.00: Morgenekskursjon i Gullkronene naturreservat (eget program og påmelding).
08.00–09.30: Frokost (Tønsberg Vandrerhjem).
10.00–13.00: Årsmøte (Tønsberg Mathus & catering). Egen dagsorden.
10.00-10.20: Velkomsttaler ved Fylkesmann Erling Lae og Leder av NOF avd. Vestfold Finn Hauge før det formelle årsmøteprogrammet.
13.00–14.00: Lunsj.
14.00-17.30: Ettermiddagsekskursjon. Ilene og Presterødkilen naturreservat og Ramsarområde (eget program og påmelding).
18.00–19.30: Faglig program m/ kaffe og forfriskninger:

  • Film om historikken om vernet av Presterødkilen (24 min) med påfølgende foredrag om våtmarksforvaltning ved Jan-Petter Hüberth Hansen og Ragnar Syvertsen.
  • Foredrag om fugler og fuglevern ved Borrevannet ved Kjetil Johannessen.

19.30-20.00: Pause med omvisning på Slottsfjellmuseet (i samme bygg).
20.15-21.45: Festmiddag m/ utdeling av prisene Årets Fossekall og Fuglevernprisen.
21.45: Sosialt samvær.

Søndag 26. april:

08.00-09.30: Frokost og utsjekking. Matpakke må smøres og medbringes til ekskursjonene.
09.30-15.00: Ekskursjon til Store Færder ornitologiske stasjon i Færder nasjonalpark eller ekskursjon til Mølen fuglefredningsområde (eget program og påmelding).
15.00: Hjemreise.

Her finner du en nærmere beskrivelse av ekskursjonene på årsmøtet.

Lenker:

Nattergal
Nattergalen er logofuglen til NOF avd. Vestfold. FOTO: Svein Andersen
Holmen våtmarkssenter Tønsberg
Holmen våtmarkssenter på Ilene i Tønsberg. Slottsfjellet i bakgrunnen. FOTO: Birgit Brosø
Kart over Tønsberg NOFs årsmøte 2015
Kart over Tønsberg. FOTO: Norsk Ornitologisk Forening avd. Vestfold