Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Hvem får NOFs priser i 2016?

Hvem blir Årets fossekall 2016? Og hvem får fuglevernprisen? Prisene skal deles ut på årsmøtet i slutten av april, og vi ber deg som har forslag til kandidater om å sende dette inn til NOF før 1. februar. De som gjør en betydelig innsats for foreningen og fuglevernet skal hedres!

Av Magne Myklebust

Publisert 16.12.2015

NOF delte for første gang ut prisene Årets fossekall og fuglevernprisen på foreningens årsmøte i Tønsberg i 2015. Som Årets fossekall 2015 valgte sentralstyret Håkan Billing. Han fikk prisen for mange års stor innsats for NOF avd. Oslo og Akershus, med gode resultater innenfor fuglevern, rekruttering, medieeksponering og den totale foreningsdriften. Den glade prisvinner mottok diplom og et gavekort på kr. 10 000 fra Natur og fritid.

Fuglevernprisen 2015 ble tildelt Våtmarksgruppa til NOF avd. Hedmark. Prisen ble tildelt for en utrolig innsats med restaurering og nyetablering av våtmark og dammer på over 100 lokaliteter i sitt fylke siden 1990. En gledelig overrasket Per Nøkleby mottok på vegne av Våtmarksgruppa diplom og gavekort på kr. 30 000 fra NOF.

Hvorfor gjør vi dette?

Mange av våre medlemmer gjør en betydelig innsats for foreningen og for fuglevernet. Det er NOF veldig takknemlige for. Gjennom å dele ut to priser håper vi både å kunne belønne – og å motivere til videre innsats. Ved å bli tildelt en slik pris vil en også få løftet frem de gode eksemplene som kan stimulere andre til å bidra med sine ressurser.

Årets fossekall

Prisen er forbeholdt en enkeltperson – en ildsjel – som har gjort en særlig innsats for NOF og/eller har bidratt med stor innsats som har skapt gode resultater innenfor fuglevern, rekruttering av nye medlemmer, overvåking, medieeksponering eller foreningsdrift.

Prisstørrelsen er på kr. 10 000 og gis i form av et gavekort fra Natur og Fritid AS. Prismottaker må være medlem av NOF og en kan ikke foreslå seg selv.

Fuglevernprisen

Prisen deles årlig ut til et prosjekt, lokallag eller fylkesavdeling som har gjort seg særlig bemerket innen fuglevern. Hensikten med prisen er å støtte opp under det videre arbeidet som prisvinneren planlegger å gjøre. Med fuglevern tenker vi først og fremst på temaer som restaurering, prosjekter som bidrar til bestandsøkning (f.eks. fuglekasser, kunstige reir) for enkeltarter, informasjons- og mediearbeid knyttet til fuglevern, samhandling med offentlige myndigheter som bidrar til en bedret situasjon for et område eller en art. Det er ønskelig at prisen bidrar til å løfte arbeidet ytterligere eller at den bidrar til at nye, tilsvarende prosjekter starter opp (prisen gis ikke til avsluttede prosjekter som ikke har en fortsettelse).

Et støttet prosjekt må ha tilknytning til NOF. Prisvinneren kan ikke foreslå seg selv som aktuell for prisen (for lokallag og fylkesavdelinger vil dette si at styrene i de respektive leddene ikke kan foreslå eget lag/egen avdeling).

Prisen er på kr. 30 000 for 2016.

Hvordan foreslå kandidater?

 Vi ønsker mange gode forslag til kandidater. Den som sender inn forslag må beskrive personen eller prosjektet og gi en begrunnelse, gjerne supplert med resultater som er oppnådd.  Forslag til kandidater sendes til nof@birdlife.no, merkes med «Årets fossekall» eller «Fuglevernsprisen» og underskrives av et NOF-medlem. Prisvinneren velges ut av sentralstyret etter innstilling fra NOFs sekretariat og prisen deles ut på det sentrale årsmøtet. Dersom vi ikke finner at noen av forslagene er gode nok har sentralstyret mulighet til å overføre prisen til påfølgende år.

Vi ber deg nå tenke gjennom hvem du mener bør hedres, og så sende ditt forslag til oss innen 1. februar!


Håkan Billing Årets Fossekall 2015
Håkan Billing mottar prisen som Årets fossekall 2015 av NOFs styreleder Simon Rye på festmiddagen under årsmøtet til NOF lørdag 25. april i år. FOTO: Roar Solheim
Fuglevernprisen 2015
De står bak over 100 damprosjekter: Våtmarksgruppa i NOF avd. Hedmark ble hedret med Fuglevernprisen 2015 for sin storstilte innsats for nyskaping og restaurering av våtmarker gjennom en årrekke. Fra venstre Trond Vidar Vedum, Per Nøkleby, Hans Bjaanes, Kristen Prestrud og Harald Thorshaug. FOTO: Henning Holter Christensen / Hamar Arbeiderblad