Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

Koronas negative bieffekter på naturen

I NOF jobber vi hardt med å verve medlemmer, få folk interessert i fugler, og for at flere skal komme seg ut i den norske naturen. Da burde vi være kjempeglade i disse koronatider, at langt flere enn normalt har funnet veien ut av tettbebygde strøk. Dessverre opplever vi også en bakside av medaljen.

Av Håkan Billing, leder i NOF OA

Publisert 17.05.2020

Nordre Øyeren naturreservat er Nord-Europas største innlandsdelta. Reservatet dekker drøyt 62 km², hvorav drøyt 55 km² er vannareal. Området ble fredet som naturreservat 1. januar 1976. Tidligere var det konfliktfylt med jakt- og skadefellingstillatelser i reservatet, noe både NØF (Nordre Øyeren fuglestasjon) og NOF OA leverte klager på i mange år.

Så fikk vi endelig en ny forvaltningsplan for området, 1. mars 2013. Både NOF OA og NØF kom med mange innspill i forkant av planen, og det ble slutt på jaktpresset. Båtleder med ulike fartsgrenser ble opprettet for å kanalisere båttrafikken. For å beskytte fuglelivet mot menneskelig ferdsel ble det avsatt flere områder med ferdselsforbud. Noen for deler av året, og ytterst på Årnestangen ble det opprettet ferdselsforbud gjennom hele året.

I forvaltningsplanen står det at nærmere 85 000 mennesker er bosatt i de tilgrensende kommunene. Regner man med hvor mange som har mulighet til å besøke reservatet innen en times bilkjøring kommer vi opp i en million. En tidlig vår, fint vær, koronasituasjonen hvor mange har hjemmekontor, har resultert i en eksplosjon av folk som har dratt ut i skog og mark, selvsagt også til Nordre Øyeren naturreservat.

I kjølvannet har vi opplevd en kraftig økning i brudd på vernebestemmelsene. Enten fordi noen ikke kjenner til regelverket, ikke bryr seg, ikke leser informasjonsskilter eller fordi risikoen for å bli tatt er nærmest ikke-eksisterende. Dette gjelder for øvrig ikke bare i dette reservatet, men i verneområder flest, og også ellers i naturen. Løse hunder, forsøpling, ferdsel i forbudssoner, støy og andre typer forstyrrelser er økende, ikke minst nå i hekketida.

I mars og april i år var forstyrrelser fra menneskelig aktivitet i Nordre Øyeren naturreservat blitt så omfattende, at NØF og NOF OA så oss nødt til å sende en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi presenterte det vi mener kun er et lite utdrag av observerte brudd på vernebestemmelser og andre unødvendige forstyrrelser. Likevel ble den opplistinga på to sider.

Fylkesmannen/SNO har tidligere i år satt opp flere opplysningsskilt i reservatet, men våre registreringer viser at dette ikke er nok. Vi har nå anbefalt at en besøksstrategi kommer på plass så fort som mulig.

I tillegg presser vi ytterligere på for å få en ordning med bedre oppsyn, spesielt i helgene, samt at politiet begynner med å bøtelegge folk som bryter mot vernebestemmelsene. Vi forslår også besøksvakter, og stiller oss ikke fremmed for en frivilligordning.

Nordre Øyeren naturreservat er selvsagt ikke det eneste området hvor menneskelig forstyrrelse byr på problemer. For å komme noen vei med å få myndighetene mer på banen, er det viktig med så mye fakta som mulig. Brudd på vernebestemmelser bør noteres i en database, med dato, klokkeslett og type brudd/forstyrrelse. Det er ikke alltid antall mennesker i skog og mark som er problemet. Vi må jobbe for bedre kanalisering av ferdsel, økt naturforståelse, mer oppsyn, og politiet må sørge for bøtelegging.

NOF OA har en Facebook-gruppe som heter Usynlige bånd. Der kan publikum legge ut brudd på regler om båndtvang i Nordre Øyeren naturreservat, Østensjøvannet naturreservat og miljøpark, samt Fornebu (Storøykilen og Koksa naturreservater samt Storøyodden). Dette var til god hjelp i møter om ny forvaltningsplan for Østenjøvannet i Oslo. Det er ikke tilstrekkelig å skrive at det er mange brudd på båndtvangbestemmelsene, man må kunne vise til tall!

Vi venter nå i spenning på Fylkesmannens reaksjon på vår fem sider lange bekymringsmelding.

Bekymringsmelding til Fylkesmannen i Oslo og Viken

Årnestangen
Hit, men ikke lenger. Utenfor kloppen og plattformen på Årnestangen er det ferdselsforbud hele året. FOTO: Jan Erik Haugen
Nordre Øyeren naturreservat
Nordre Øyeren naturreservat, med båtleder og soner for ferdselsforbud. FOTO: Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fiskeørn
Fiskeørn jakter i reservatet, og bør få gjøre det uten forstyrrelser. Bildet er fra NOF OA-tur med M/S Øyeren i 2017. FOTO: Ellen Askum