Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOFs årsmøte avholdt på Gardermoen

NOFs årsmøte ble avholdt ved Gardermoen lørdag 5. september, i en mer nedtonet form enn vanlig grunnet koronasituasjonen. Det deltok 32 medlemmer på årsmøtet. Merete Wiken Dees fikk fornyet tillit i valg til sentralstyret, mens Thorbjørn Aakre ble valgt som nytt styremedlem.

Av Magne Myklebust

Publisert 07.09.2020

Opprinnelig skulle NOFs årsmøte ha blitt arrangert i Selbu, Trøndelag i slutten av april, men koronasituasjonen satte en stopper for det. Det ble valgt en redusert variant i form av et dagsmøte, og valget falt på Thon Hotel Oslo Airport ved Gardermoen for å gjøre det enklest mulig for årsmøtedeltakerne å komme seg til og fra årsmøtet i løpet av én dag. Den reduserte årsmøteformen medførte også at store årsmøtesaker som navnesaken ble utsatt av sentralstyret, og at det heller ikke ble prisutdelinger ved denne anledning.

NOFs styreleder Michael Fredriksen åpnet årsmøtet. Blant de 32 deltakerne var det 31 delegater som med fullmakter hadde 41 stemmer. Bjørn Odd Frantzen ble valgt til å være dirigent. Årsmøteinnkalling, årsmelding og sentralstyrets forslag til årsoppgjørsdisposisjoner ble enstemmig godkjent. NOFs utkast til strategiplan gjelder for 2019–2024, og ble enstemmig vedtatt videreført. Forslag om uendrete kontingentsatser for 2021 fikk også unison tilslutning.

Valg

Thomas Kvalnes presenterte valgkomiteens arbeid og innstilling. Styreleder Michael Fredriksen var på valg, og var innstilt av valgkomiteen for en ny periode på to år. Blant styremedlemmene var både Merete Wiken Dees (NOF avd. Buskerud) og Steinar Eldøy (NOF avd. Rogaland) på valg, og begge hadde sagt seg villige til å ta tre nye år som styremedlemmer. Lars Petter Marthinsen (NOF avd. Oslo og Akershus) og Thorbjørn Aakre (NOF avd. Nordland) var foreslått som nye styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling var gjenvalg for Merete Wiken Dees og Thorbjørn Aakre som nytt styremedlem. Det er jo ikke på hvert årsmøte i NOF det er flere kandidater å velge blant, så etter at kandidatene presenterte seg så gikk man til valg. Et klart flertall støttet valgkomiteens innstilling.

Styrets sammensetning er nå slik: Michael Fredriksen (leder) og styremedlemmer Thorbjørn Aakre, Merete Wiken Dees, Dag Gjerstad, Eli Maria Stenklev, Per Christian Stensland og Anne Sørensen.

Peter Sjolte Ranke gikk ut av valgkomiteen, og ble erstattet av Per Jan Hagevik (NOF avd. Hedmark). Fra før sitter Atle Helge Qvale, Martha Elisabeth Storstein Årsnes og Thomas Kvalnes i valgkomiteen.

Årsmøtesaker

NOFs årsmøte i 2019 ba NOFs sentralstyre om å vurdere mulige ordninger for å dekke deler av reiseutgiftene til lokallagenes delegater. Det ble enstemmig vedtatt at lokallag kan søke NOF-sentralt om reisestøtte for en representant pr. lokallag på inntil kr 2500 for å delta på årsmøtet.

Den andre årsmøtesaken kom fra NOF avd. Oslo og Akershus (NOF OA). De mente at man bør oppfordre medlemmene til å lese flere både nasjonale og lokale tidsskrifter, og hadde foreslått en rabattordning for å senke den økonomiske terskelen for dette. Sentralstyret mente at det ville være for krevende å innføre den foreslåtte ordningen med dagens systemer og vedtekter. Sentralstyrets forslag om å ikke vedta en slik rabattordning nå ble vedtatt.

Offisielt årsmøtereferat

Bjørn Odd Frantzen
Dirigent Bjørn Odd Frantzen loset årsmøtet trygt i havn. FOTO: Håkan Billing
Thorbjørn Aakre
Thorbjørn Aakre fra NOF avd. Nordland ble valgt som nytt styremedlem i foreningen. FOTO: Magne Myklebust
Årsmøtedeltakerne 2020
Det var 32 medlemmer som møtte opp på årsmøtet på Gardermoen. Av disse var 31 delegater med fullmakter til å avgi 41 stemmer. FOTO: Håkan Billing