Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Store følger for lomvi som følge av offshore vindturbiner

Kan havvind løse utfordringene vindkraftverkene utgjør for naturmangfoldet? En studie fra Helgoland i Nordsjøen slår fast at lomvien reduserer arealbruken av havområdene der vindturbiner settes opp. Problemene med vindkraftverk forsvinner altså ikke bare ved at de kommer ut av syne.

Av Øystein Rune Størkersen

Publisert 12.10.2020

I magasinet Marine Biology (2020, vol. 167) beskrives hvordan vindturbiner påvirker habitatbruken for lomvier. Studien omtaler et stigende antall slike turbiner til havs de siste ti årene, og bruker tre slike anlegg ca. 30–35 km utenfor øya Helgoland som basis for analysen. Lomvier fra nærliggende kolonier ble fulgt via bruk av GPS. Resultatet viser en reduksjon på 63 % i bruken av vindturbinområder for fødesøk sammenlignet med nærliggende områder. Studien viser også at når rotorbladene er i drift så reduseres bruken tilsvarende med 75 %. Heller ikke når fuglene flyr mellom fødeområdene og hekkeplassene forflytter de seg gjennom slike turbinområder.

Dette skal være den første studien som viser en slik sterk effekt for lomvi av vindturbiner til havs, og viser følgelig at virkningene av slike turbiner for fødesøk og hekkesuksess påvirker en sjøfugl som lomvi negativt. Plassering av vindturbiner i grunne havområder som benyttes som næringsområder for nærliggende sjøfuglkolonier kan derfor bidra til at kolonier av flere arter sjøfugler trues også av denne grunn.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i spalten «Nytt fra fuglenes verden» i Vår Fuglefauna 3-2020.

Lomvi
Områder med vindturbiner til havs blir i langt mindre grad brukt til næringssøk av lomvier. Det viser en studie på habitatbruken av lomvier utenfor øya Helgoland i Nordsjøen. FOTO: Tomas Aarvak