Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om lomvi:

07.11.2023Lomvisituasjonen i indre Oslofjord 2023
12.10.2020Store følger for lomvi som følge av offshore vindturbiner
16.11.2012EU vil redusere bifangsten av sjøfugler i fiskeriene
16.02.2009Fortsatt kritisk for norske sjøfuglbestander
09.01.2008Dårlig hekkesesong for sjøfugler i år 2007!
15.11.2007NOF og WWF krever strakstiltak for å redde sjøfuglene

Andre nyheter