Forsiden
Du er her: Forsiden > Naturforvaltning > Fristen er gitt – og må følges. Ikke gi utsatte frister til vindkraftverk!

Fristen er gitt – og må følges. Ikke gi utsatte frister til vindkraftverk!

Av Martin Eggen (10.09.2020)

Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Den Norske Turistforening krever at Olje- og energidepartementet ikke gir utsatt frist til vindkraftverkene som nå kommer til klagebehandling.

vindkraft

Vindkraft er en arealkrevende og naturødeleggende form for energiproduksjon, og vi har hatt store mangler ved konsesjonssystemet her til lands. Mange vindkraftverk har fått konsesjon på svært sviktende grunnlag. Når utbygger i tillegg ikke klarer å realisere prosjektene innen tidsplanen, er det ingen grunn til å gi utsatt frist for igangsetting. (Opphavsrett: Steinar Melby) Større bilde

19. juni 2020 vedtok Stortinget tre vedtak om vindkraft, hvorav det andre vedtaket lyder som følger: «Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.».

I løpet av våren 2020 har NVE avslått flere søknader om utsatt frist for idriftsettelse, og fem av disse vedtakene er påklaget. Dette gjelder Innvordfjellet, Remmafjellet, Kvinesheia, Raggovidda 3 og Oddeheia/Bjelkeberg. Vi antar at disse snart blir videresendt til behandling i Olje- og Energidepartementet (OED). I tillegg er vedtaket om utsatt frist på Havsul 1 også klaget inn til OED.

Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Den Norske Turistforening krever at disse avslagene opprettholdes. Vi krever også at innvilgelsen for Havsul 1 omgjøres til avslag. Sett i lys av Stortingets vedtak og NVE sitt brev av 27.11.19, samt sterke politiske signaler den siste tiden, er det helt nødvendig for OED å følge opp i disse konkrete sakene. Det er gode grunner til at disse politiske avgjørelsene har kommet, blant annet for å unngå større konflikter i forbindelse med vindkraftutbygging. Nå må OED sikre at dette gjennomføres i praksis.

Felles brev til Olje- og energidepartementet

emneord Emneord: innspill konsesjon vindkraft