Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Ny svensk rødliste

I 2021 skal den norske fuglerødlista revideres, noe det er knyttet stor spenning til blant ornitologer, forskere og naturforvaltere. I Sverige lanserte man en revidert rødliste i april i år. Her var det mange overraskelser å finne! Eller hva sier du til grønnfink i kategorien sterkt truet (EN) som en følge av sterk tilbakegang?

Av Øystein Rune Størkersen

Publisert 24.08.2020

Siste utgave av den svenske rødlisten ble lansert i april 2020. Trendene for fugleartene ligner naturlig nok mye på situasjonen i Norge. Totalt listes 253 fuglearter i rødlisten, derav er 58 arter oppført i en av truetkategoriene CR, EN og VU. Av 28 nye arter i rødlisten siden siste utgave i 2015 kan man merke seg at både krikkand, brunnakke, svartbak, konglebit og vipe er tatt inn under kategorien sårbar (VU). Grønnfink har hatt en så sterk tilbakegang i Sverige at den listes for første gang – og i kategorien sterkt truet (EN). Noen arter er også tatt ut av rødlista: sanglerke, heipiplerke, skjeggmeis, gråspett, rødtoppfuglekonge og fuglekonge. Blant de tidligere reproduserende artene i Sverige er følgende listet som nasjonalt utdødd (regionalt utdødd - RE): hvitbrystlo, svartstork, blåråke, mellomspett, lunde, topplerke, stortrappe og hærfugl. I listen over de sjeldneste hekkeartene i Sverige listes følgende som sterkt truet (EN): knekkand, markpiplerke, tårnseiler, steinvender, taffeland, bergand, grønnfink, stork, enghauk, kornspurv, jaktfalk, svarthalespove, svartglente, storspove, pirol, lappsanger, svarthalsdykker, krykkje, ærfugl og blåstjert. Blant de mest truete hekkeartene (kritisk truet – CR) finner vi: dverggås, snøugle, hvitryggspett, hortulan, pungmeis og tårnugle. Mest overraskende er kanskje rødlistas status for følgende arter: tårnseiler (EN), bergand (EN), ærfugl (EN), grønnfink (EN), gråmåke og stær (sårbar VU). Åkerrikse listes for øvrig som nær truet (NT). Rødlisten kan ses på: https://www.artdatabanken.se/

Denne artikkelen var opprinnelig publisert i spalten «Nytt fra fuglenes verden» i Vår Fuglefauna 2-2020.

Grønnfink
Grønnfinken gjør sitt inntog på den svenske rødlista med brask og bram: Den plasseres i kategorien direkte truet (EN) etter en periode med sterk tilbakegang. FOTO: Ingar Jostein Øien