Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Ny milepæl: 20 millioner fugleobservasjoner!

Fugleobservasjon nummer 20 millioner ble nylig rapportert til Artsobservasjoner. Rapporteringssystemet ble lansert i mai 2008, og har etablert seg som den viktigste kilden til stedfestet informasjon om fuglelivet i Norge siden da. Hele 4450 observasjoner har i snitt blitt rapportert daglig siden oppstarten!

Av Frode Falkenberg

Publisert 26.10.2020

Etter en liten utflukt i nærområdet sitt på Nesodden i Akershus torsdag 22. oktober gjorde Kristoffer Bøhn det han alltid gjør, nemlig rapporterer dagens observasjoner til Artsobservasjoner. En av observasjonene fra turen skulle vise seg å markere en imponerende milepæl. Måltrosten han så på Nordstrand ble fugleobservasjon nummer 20 000 000 som er rapportert til databasen!

Kristoffer er ingen hvem som helst. Han har hatt en sentral rolle i Artsobservasjoner i en årrekke gjennom sin jobb hos Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, Sabima. Han jobber med validering, support og videreutvikling av Artsobservasjoner, samt artskartlegging med særlig ansvar for zoologi. Opprinnelig er han faktisk å regne som en fuglekikker, og har vært medlem av NOF siden 1983. Han sitter dessuten som styremedlem i NOF Nesodden lokallag.

Vi gratulerer Kristoffer og sender ham et gavekort på kr 1000 som kan brukes hos Natur & Fritid.

Historikk

Artsobservasjoner ble lansert 5. mai 2008. Allerede etter en måneds drift kunne vi skimte konturene av noe som fuglekikkerne i Norge virkelig sluttet opp om, da de første 100 000 observasjonene allerede var innrapportert. I januar 2009 ble den første millionen passert, og i oktober 2014 ble funn nummer ti million rapportert.

NOF og Sabima har siden oppstarten vært nære samarbeidspartnere med Artsdatabanken som er systemeier. Arbeidet omfatter blant annet profilering, videreutvikling, brukerstøtte og kvalitetssikring av observasjonsmaterialet. 

Enorm kilde til kunnskap

Artsobservasjoner er uten sammenligning den mest omfattende kilden til kunnskap om forekomsten av fuglene i Norge. Observasjonsmaterialet blir benyttet av en rekke både statlige og private aktører i sammenheng med forskning og forvaltning. Med daglig input av rykende ferske data kan man med enkle søk finne troverdig informasjon om fuglenes utbredelse, fenologi og trender over tid.

Ekstern bruk av data fra Artsobservasjoner

Materialet i Artsobservasjoner deles gjennom mange kanaler. Verktøyet Artskart, som er en portal for mange rådatakilder i Norge, benyttes blant annet i stor grad av den norske forvaltningen. Internasjonalt har vi Global Biodiversity Information Facility (GBIF), som på en måte kan sies å være det globale artskartet. GBIF presenterer data fra over 50 000 datasett fra mer enn 1600 institusjoner, og fungerer dermed som en portal for å se norske data i en internasjonal kontekst. Vi må også nevne Eurobirdportal, som får levert data om utvalgte trekkfugler fra mange av de store fugledatabasene i verden. Eurobirdportal er utviklet gjennom et partnerskap mellom 81 institusjoner fra 29 forskjellige land, der mer enn 100 000 fuglekikkere sine data blir brukt. 

www.artsobservasjoner.no

Kristoffer Bøhn
Kristoffer Bøhn rapporterte fugleobservasjon nummer 20 million til Artsobservasjoner. FOTO: Helga Merete Brekke
Måltrost
En måltrost fra Nordstrand i Nesodden ble fugleobservasjon nummer 20 million i Artobservasjoner (arkivfoto). FOTO: Frank Steinkjellå
Antall fuglerapporter
Antall rapporterte fugleobservasjoner per år siden oppstarten i mai 2008. FOTO: NOF