Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Velkommen til artsobservasjoner.no!

Da er endelig det nasjonale rapporteringssystemet for fugler lansert. Mandag 5. mai åpnet miljøvernministeren databasen som Norsk Ornitologisk Forening håper og tror vil få stor oppslutning i framtida. Registrer deg og rapportér dine observasjoner du også!

Så er den norske versjonen av «Svalan» lansert! For norske feltornitologer og NOF som organisasjon innebærer www.artsobservasjoner.no/fugler et kvantesprang. For første gang har NOF som organisasjon en landsdekkende og fullgod database for fugleobservasjoner. Siden har alt godt over 400 brukere og er allerede en stor suksess i mange fylker! Fugledelen er en egen modul av artsobservasjoner.no, andre moduler finnes for planter (karplanter, moser, alger), sopp og lav, småkryp (sommerfugler, biller, edderkopper og andre invertebrater) samt pattedyr, krypdyr og amfibier.

Det var miljø- og utviklingsminister Erik Solheim som foretok åpningen av www.artsobservasjoner.no på lanseringsseminaret i Oslo mandag 5. mai. Flere departementer, forvaltningsmyndigheter og forskningsmiljøer var til stede under lanseringen sammen med en rekke representanter fra miljø- og naturvernorganisasjonene. Norsk Ornitologisk Forening var representert med Morten Ree.

Artsdatabanken (ADB) har involvert NOF og en rekke andre SABIMA-foreninger i arbeidet med å utvikle artsobservasjoner.no. Norsk Botanisk Forening, Norges Sopp- og Nyttevekstforbund, Norsk Entomologisk Forening og Norsk Zoologisk Forening har alle gitt sine bidrag i arbeidet med å utvikle databasen. NOF-medlemmet Frode Falkenberg har vært ansatt i Artsdatabanken for å lage den norske versjonen av Svalan.

Rune Aanderaa, daglig leder i SABIMA, presiserte under lanseringen at det er svært gledelig å se satsningen departementet legger i utviklingen av basen, men hadde også en pekefinger til både minister Erik Solheim og direktør Ivar Myklebust i Artsdatabanken: «La det ikke stoppe opp med denne lanseringen, fortsett arbeidet med å sørge for at databasen blir ivaretatt og at det gis midler til kvalitetssikring av data».

Nå ligger databasen klar til bruk slik at vi får et felles godt system for å registrere det vi måtte finne i naturen av fugler, blomster, sopp, insekter med mer. NOF vil dermed oppfordre våre medlemmer til å bli aktive brukere av databasen og bli sterkt delaktig i at ADB når sine mål om 500 000 plott innen utgangen av året!

Les mer (Artsdatabanken)

Erik Solheim
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim var godt fornøyd med artsobservasjoner.no! Han ga uttrykk for at det var første gangen han hadde deltatt på presentasjonen av et dataverktøy hvor alt det tekniske fungerte knirkefritt. FOTO: Lisbeth Gederaas

Kommentarer til nyheten (1)