Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Skogsnipe ble fugleobservasjon nr. 1 million!

Da er det lagt inn 1 million fugleregistreringer i Artsobservasjoner! En skogsnipe fikk æren av å runde millionen. Jomfruland fuglestasjons datamateriale medførte nok en gang at Artsobservasjoner rundet en milepæl. Kanskje Artsobservasjoner kan bidra til å synliggjøre verdien som fuglestasjonenes data har?

Av Magne Myklebust

Publisert 13.01.2009

Den 25. november 2008 passerte Artsobservasjoner 1 millioner registreringer samlet sett for alle organismegrupper. Vi stilte oss den gang spørsmålet om hvor lenge vi måtte vente før fuglemodulen skulle passere 1 millioner registreringer. Med den oppslutning Artsobservasjoner etterhvert har fått så ble ikke ventetiden lang! Om kvelden 12. januar så var det en hektisk aktivitet landet rundt med å legge inn observasjoner i fuglemodulen. En millioner fugleregistreringer ble passert med god margin i går kveld. Det store datamaterialet til Jomfruland fuglestasjon ble nok en gang det som skulle til for å runde en milepæl for Artsobservasjoner. En skogsnipe fra Stråholmen, Kragerø i Telemark 25. august 2003 fikk æren av å bli registrering nr. 1 million i fuglemodulen.

Stasjonsleder Hans Inge Nicolaysen forteller til NOF at Jomfruland fuglestasjon legger inn datamateriale for utvalgte arter i Artsobservasjoner. For skogsnipe er eksempelvis samtlige observasjoner (litt over 500) i stasjonens historie nå lagt inn. Dermed får forvaltere og forskere et innblikk i hva som kan ligge av verdi i hele datamaterialet til Jomfruland fuglestasjon. Nicolaysen forteller at det er 500 000 fugleobservasjoner fra stasjonen som ennå ikke er lagt inn i Artsobservasjoner.

NOF jobber sammen med fuglestasjonene for å øke oppmerksomheten rundt den verdi disse stasjonene kan ha i forvaltning og forskning. Spesielt gjelder dette den bestandsovervåking som skjer gjennom standardisert nettfangst ved fuglestasjonene Lista og Jomfruland. NOF ønsker å fremme fuglestasjonenes rolle overfor Direktoratet for naturforvaltning (DN), da vi mener at stasjonenes datamateriale er et nødvendig supplement til den bestandsovervåking som i dag skjer gjennom hekkefugltakseringer. Vårt håp er derfor at Artsobservasjoner kan være en synliggjøring av det bidrag fuglestasjonene potensielt kan levere.

Jomfruland fuglestasjon belønnes med et gavekort fra Natur og Fritid på kr. 3000 for sin innsats med å legge inn data i Artsobservasjoner. Et eksempel til etterfølgelse!

Les mer:

Skogsnipe
En skogsnipe ble registrering nr. 1 million i Artsobservasjoner sin fuglemodul. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (1)