Forsiden
Du er her: Forsiden > Organisasjonen > Avslag på søknad om fellingstillatelse på hakkespett
  Siste nytt    Om oss    Bli medlem    Tillitsvalgte    Lokallag    Kalender    Tidsskrift    Kontakt oss    

Avslag på søknad om fellingstillatelse på hakkespett

Av NOF Trøndelag (01.09.2020)

Spetteskader på bygninger er et velkjent problem i Norge. En eier av en fritidsbolig i Vågan, Hitra kommune i Trøndelag søkte om felling av en hakkespett etter at det ble funnet ti hull i boligen. Fylkesmannen i Trøndelag fikk medhold fra Miljødirektoratet i sitt avslag på søknaden. NOF er fornøyd med utfallet i saken.

Hvitryggspett

Hvitryggspett (Opphavsrett: Jon Helle) Større bilde

Bakgrunnen for søknaden baserte seg på skadeverk på fritidsbolig i form av 10 hull, på tross av ulike forebyggende tiltak for å hindre videre skade.

Berørte eier av fritidsboligen har ikke observert individet som påfører skaden, slik at det heller ikke har vært mulig å identifisere arten. Vilkårene i viltforskriften §3-3c vektlegger at uttaket rettes mot skadegjørende individ. Å avlive fugler i hekketiden er heller ikke et tiltak man skal ta lett på, også av dyreetiske hensyn da ungene kan bli foreldreløse. Faren for at det dreide seg om den sjeldne hvitryggspetten kunne bli avlivet var også tilstede, dersom et individ av arten hadde blitt utpekt til syndebukk. Vågan er en av de viktigste områdene for den sparsomme forekomsten av hvitryggspett i Trøndelag, og et uttak av denne arten ble vurdert til å være lite ønskelig av Fylkesmannen.

Avslaget til Fylkesmannen ble påklaget og oversendt Miljødirektoratet. Vurderingen til Miljødirektoratet er at skadevoldende individ må identifiseres, noe som er et absolutt krav før en fellingstillatelse innvilges.

NOF er fornøyd med at kriteriene i viltforskriften tas til følge og at fellingstillatelse på uidentifisert hakkespett i yngleperioden ikke ble gitt.

Miljødirektoratets avgjørelse

emneord Emneord: forskrift hakkespett skadefelling viltforskrift