Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Dette engasjerte oss i 2020

Hva var de mest populære nyhetene på NOFs nettside i 2020? Tradisjonen tro har vi gått gjennom statistikken for bruk av nettstedet, og summert opp hvilke saker som ble mest lest av våre besøkende i løpet av året.

Av Frode Falkenberg

Publisert 31.12.2020

Aktiviteten på birdlife.no har vært god, og året har vært et av de mest omfangsrike hva gjelder publiserte nyheter på nettsiden. I løpet av året ble det gjort 640 000 sideoppslag. Våre lesere leser mye nyheter, men også andre seksjoner er mye i bruk. Det gjelder i særlig grad de fylkesvise nettsidene og oppslagsverket «Norske fugler».

De ti mest besøkte nyhetssakene på birdlife.no i 2020

Det ble laget mange nyhetssaker som engasjerte leserene i år. De ti mest leste sakene besto av fire praktiske saker, tre forvaltningsrelaterte saker og tre saker om fugleforekomster. I forhold til 2019 økte antall leste nyheter med 9 %, og over 222 000 oppslag ble gjort i nyhetsseksjonen vår.

 1. Finker i fleng under Hagefugltellingen (2020) 
 2. Munkegribben Brinzolas ublide møte med norsk industrialisert natur (2020)
 3. Sju millioner fugler drepes årlig av huskatter i Norge (2019)
 4. Få en ugle i kassa – delta i Oppdrag fuglekasse! (2019)
 5. Hvordan hindre at fugler flyr i vinduer? (2019)
 6. Spetteskader på bygninger (2006)
 7. Sterk vårforekomst av svartstrupe (2020)
 8. Overgrep fra energimyndighetene på Haramsøya (2020)
 9. Heng opp en fuglekasse til våren! (2020)
 10. Fuglefjellet på Runde kontra Havsul I (2020)

«Norske fugler» stadig like populær

Vår desidert mest besøkte side er «Norske fugler». Grunnlaget for siden, Norsk Fugleatlas som kom ut i 1994, var sluttproduktet av atlasprosjektet til NOF. Boka ble digitalisert og publisert på våre nettsider i mai 2006. Det ble gjort 58 000 sideoppslag i løpet av 2020, hvilket er på samme nivå som de to foregående årene. De tre mest populære artene var:

 1. Gråsisik (1500 oppslag) 
 2. Vandrefalk (800 oppslag)
 3. Blåmeis (600 oppslag)

Fylkesavdelinger

Det har vært god aktivitet å finne på nettsidene til våre fylkesavdelinger, men en liten nedgang siden 2019 (10 %) er registrert. Samlet kom antall sideoppslag på fylkesavdelingssidene opp i 103 000 i 2020. Fylkesavdelinger med mest aktivitet i løpet av året var:

 1. NOF Nordland (16 000 oppslag, 24 % tilbakegang i forhold til 2019)
 2. NOF Hordaland (15 000 oppslag, 10 % økning i forhold til 2019)
 3. NOF Oslo & Akershus (8 500 oppslag, 47 % tilbakegang i forhold til 2019)
 4. NOF Trøndelag (8 000 oppslag, 13 % økning i forhold til 2019)
 5. NOF Aust-Agder (7 500 oppslag, 28 % tilbakegang i forhold til 2019)

Fuglevennen.no

Det ble gjort hele 1 125 000 sideoppslag på fuglevennen.no i 2020. Det er 10 % mer enn i 2019. Aktiviteten på nettsiden domineres stort av Hagefugltellingen. Bare om søndagen (26. januar) under tellingen ble det gjort nærmere 80 000 oppslag. Spalten «Spør en ornitolog» er stadig like populær, med 30 000 oppslag. Det er en økning på 10 % i forhold til 2019. Mer enn 4000 spørsmål ble besvart i løpet av året, og det er rekord.

Vi takker med dette alle våre lesere for året som har gått, og håper alle får et fuglerikt, smittefritt og givende 2021. Godt nytt år!

Svartstrupe
Svartstrupa (Saxicola rubicola) hadde en rekordartet forekomst i Norge denne våren, og en oppsummering på våre nettsider ble en av årets mest leste saker. Bildet viser en hann på Mølen i Larvik, Vestfold og Telemark 16. mars 2020. FOTO: Rolf Erling Hansen
Brinzola
Munkegribben (Aegypius monachus) Brinzola ble klekket som vill fugl i Spania, men ble skadet som ungfugl og ble rehabilitert. Hun ble sluppet utstyrt med en GPS-sender høsten 2018, og startet i april 2019 en episk reise nordover fra Spania. I mars 2020 ble hun funnet stygt skadet etter et uheldig møte med en wire i Rogaland. Det var en trist slutt på en lang ferd. Fuglen hadde reist gjennom store deler av Sør-Norge i perioden siden den ankom i mai 2019. FOTO: Egil Ween